Duyurular

Birliğimize gelen Güneydoğu Anadolu Bölgesi Uygulama Gezisi açılmasına yönelik talep dilekçeleri üzerine, Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan ya da mezun olacak rehber adayları ile ruhsatnamelerine bölge ekletmek isteyen rehberlerimiz için 01-07 Mart 2019 tarihleri arasında planlanan Güneydoğu Anadolu Bölgesi uygulama gezisi ile ilgili tablo aşağıda yer almaktadır.

Sayın Katılımcı, 20 Ocak başlangıçlı TUREB 2019 Kış Uygulama Eğitim Gezisinin Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri için program başlangıç-bitiş yer ve tarihleri aşağıdaki gibidir. Katılımcıların buna göre hazırlık yapmaları gerekmektedir.

Sayın Katılımcı, 16 Ocak başlangıçlı TUREB 2019 Kış Uygulama Eğitim Gezisinin Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri için program başlangıç-bitiş yer ve tarihleri aşağıdaki gibidir. Katılımcıların buna göre hazırlık yapmaları gerekmektedir.

Sayın Katılımcı, 12 Ocak başlangıçlı TUREB 2019 Kış Uygulama Eğitim Gezisinin İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri için program başlangıç-bitiş yer ve tarihleri aşağıdaki gibidir. Katılımcıların buna göre hazırlık yapmaları gerekmektedir.

2019 yılı kış uygulama gezilerine katılan adaylardan gelen ilave bölge gezisine katılma talepleri 25 Ocak 2019 tarihli TUREB Yönetim Kurulu’nda değerlendirilmiş olup gezilere süresi içerisinde başvurmuş, tamamlamış veya hala geziye devam eden adaylara kontenjan dahilinde ilave bölge gezisi imkanı sağlanmıştır.

Sayın Katılımcı, 16 Ocak başlangıçlı TUREB 2019 Kış Uygulama Eğitim Gezisinin Ege Bölgesi için program başlangıç-bitiş yeri ve tarihleri aşağıdaki gibidir. Katılımcıların buna göre hazırlık yapmaları gerekmektedir.

Birliğimiz tarafından, 29 Ocak – 02 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılması planlanan Yabancı Dil Seviye Tespit (YDST) ve Dil Ekletme (DE) adaylarının sınava girecekleri tarihleri içeren liste dokümanlar kısmında açıklanmıştır.

Sayın Katılımcı, 20 Ocak başlangıçlı TUREB 2019 Kış Uygulama Eğitim Gezisinin Marmara, Ege, Akdeniz  (3 Bölge), Marmara ve Ege (tek bölge) Bölgeleri için program başlangıç-bitiş yeri ve tarihleri aşağıdaki gibidir.

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmış olup 12/01/2019 tarihli ve 30653 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Meslek Yönetmeliği gereğince, üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümleri öğrencileri, mezunları ve bölge ekletmek isteyen rehberlerimize yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetiminde düzenlenen uygulama gezilerinin ilk etabı olan 16 Ocak 2019 çıkışlı Marmara – Ege ve Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerini içeren “Kış Gezisi” ile ilgili detaylı bilgilendirme aşağıda dokümanlar kısmında yer almaktadır.

Ege Bölgesi Uygulama Eğitim Gezisine katılacak adayların 18 Ocak 2019 tarihinde saat 12:00'da Ayvalık otogarında bulunmaları gerekmektedir. Ayrıntılar için habere tıklayınız...

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Meslek Yönetmeliği gereğince, üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümleri öğrencileri, mezunları ve bölge ekletmek isteyen rehberlerimize yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetiminde düzenlenen uygulama gezilerinin ilk etabı olan 12 Ocak 2019 çıkışlı Marmara – Ege ve Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerini içeren “Kış Gezisi” ile ilgili detaylı bilgilendirme aşağıda dokümanlar kısmında yer almaktadır.

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun Mesleğin İcrası, Odaya Üyelik ve Meslek Sicilleri başlıklı 4 üncü maddesinde, “Eylemli turist rehberlerinin ödeyecekleri aidat, onaltı yaşını doldurmuş olanlar için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde yirmisinden fazla olamaz.

Birliğimiz tarafından, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince hazırlanan Meslek Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin (r) bendi gereğince; rehberlik bölümü öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak “Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı”, Dil Ekletme Sınavı başlıklı 18 inci maddesi gereğince ise ruhsatnamelerine yeni bir dil ekletmek isteyen turist rehberlerine yönelik olarak “Dil Ekletme Sınavı” yapılacaktır.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan ya da mezun olacak rehber adayları ile ruhsatnamelerine bölge ekletmek isteyen rehberlerimiz için planlanan zorunlu eğitim gezilerinin “Kış Dönemi” ile ilgili kısmı aşağıdaki tabloda belirtilen bölge ve tarihlerde yetkilendirilmiş seyahat acenteleri tarafından yapılacaktır.