NET Ücret Olarak Açıklanan Rehber Ücretlerinden Kesinti Yapılamaz...

REHBER TABAN ÜCRETLERİ STOPAJ KESİNTİSİNDE UYGULANACAK

USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

DUYURU

NET Ücret Olarak Açıklanan Rehber Ücretlerinden Kesinti Yapılamaz...

YAZININ DEVAMI

Tüm Rehber Arkadaşlarımız Sigorta Güvencesi Altında...

Tüm Rehber Arkadaşlarımız Sigorta Güvencesi Altında...

2014 Yılı için "Eylemli Rehberleri" yani Çalışma Kartı bastığımız her bir rehberimizi 01.04.2014 tarihinden başlamak üzere 1 yıl boyunca sigorta güvencesi altına aldık.

 

YAZININ DEVAMI

Tavsiye Edilen Aylık Taban Ücretler

İŞ KANUNU KAPSAMINDA BAĞIMLI ÇALIŞAN TURİST REHBERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN TAVSİYE NİTELİĞİNDE ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Turist Rehberleri Birliği Yönetim Kurulu’nun 08.02.2014 günü yapılan toplantısında; İş Kanunu kapsamında bağımlı çalışan turist rehberleri için internet sitemizden rehberler, rehber odaları ve diğer ilgililerine tavsiye niteliğinde Asgari Ücret Tarifesinin duyurulmasına karar verilmiştir.

YAZININ DEVAMI

2014 Yılı İçin Belirlenen Rehber Taban Ücretleri

Bakanlık Makamının 31.12.2013 tarihli ve 253684 sayılı Olurları ile Turist Rehberlerine 2014 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği gibi uygun görülmüştür.

YAZININ DEVAMI

TUREB in Tüm Rehberlere ve Turizm Paydaşlarına Duyurusu

Zincirin Bir Halkası mı Yoksa Halkanın Dışında mı?

Türkiye turizminin acenteler ve oteller ile birlikte üçüncü temel halkası turist rehberleridir. Yaklaşık 12.000 rehberin üye olduğu rehber odalarının üst birliği olan TUREB yani Turist Rehberleri Birliği, varlığını, görevlerini ve yetkilerini TBMM nin ilgili komisyonlarında ve kurullarında bakanlıkların, partilerin ve meslek kuruluşların aktif olarak katıldığı tartışma ve görüşmeler sonucunda kabul edilen 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Yasası’ndan almaktadır.

YAZININ DEVAMI

RUHSATNAMEYE DİL EKLETME DUYURUSU

Birliğimiz tarafından 10-13 Ocak 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Dil Ekletme ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavlarında başarılı olan rehberlerin, başarılı oldukları dili ruhsatnamelerine ekletebilmek için bir dilekçe ve aşağıdaki belgelerle birlikte T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

YAZININ DEVAMI