Duyurular

Değerli meslektaşlarımız, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın girişimleri ve destekleri neticesinde bu zor günlerde ihtiyaç duyan meslektaşlarımız için can suyu olabilecek "TURİST REHBERLERİ İÇİN KREDİ" paketi açıklaması gelmiştir.

Başkanımız Suat Tural Perşembe 20.30'da İnstagram Turebofficial Hesabımızdan Canlı Yayında Rehberlerle Buluşuyor

Birliğimiz tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi akademik danışmanlığıyla 29-30 Nisan 2020 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan “III. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi” Devletimizin Koronavirüs (Covid 19) salgını önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İçinde bulunduğumuz kriz süreci içerisinde alınan ekonomik kararlar çerçevesinde sunulan olanakların bazılarından meslektaşlarımız da faydalanabilecektir.

Birliğimiz tarafından 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Yabancı Dil Seviye Tespit ve Dil Ekletme Sınavları, Devletimizin Koronavirüs (Covid 19) salgını önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihi ile ilgili en kısa sürede bilgilendirme yapılacaktır.

Birliğimiz tarafından, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince hazırlanan Meslek Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin (r) bendi gereğince; rehberlik bölümü öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak “Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı”, Dil Ekletme Sınavı başlıklı 18 inci maddesi gereğince ise ruhsatnamelerine yeni bir dil ekletmek isteyen turist rehberlerine yönelik olarak “Dil Ekletme Sınavı” yapılacaktır.

Değerli meslektaşlarımız, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu uyarınca Turist Rehberliği mesleğine giriş için gerekli şartlardan birisi, "birlik tarafından bakanlığın gözetim ve denetimi altında düzenlenen uygulama eğitim gezisini tamamlamak ve gezi sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olmak"tır (Madde 3/d).

2020 yılı çalışma kartı başvurusunda “Ferdi Kaza Sigortası ve Anlaşmalı Kurumlar Hakkında Bilgilendirme” kısmına onay veren rehberlerimiz, çalışma kartlarının arka kısmında yer alan barkodu kullanarak Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG)’e ait mağaza ve kafelerden yapacağı alışverişlerde

Her zaman rehberlerimizin yanında olan Birliğimiz tarafından, 2020 yılı için eylemli rehberlerimize ferdi kaza sigortası yaptırıldı. Sürekli turda olan ve turist gruplarını ülkenin çeşitli yerlerine götüren rehberlerimiz her türlü kazaya karşı sigortalandı.

2020 yılı uygulama eğitim gezisi için 30 Aralık 2019 tarihinde web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızdan ilan verilmiş, iki günde 300 başvuru alınmış ve kontenjanlar dolmuştur. Ancak başvuru yapamayan rehberlerimiz ve rehber adaylarımızın hak kaybına uğramaması amacıyla Marmara ve Ege Bölgesi uygulama eğitim gezisi için yeniden ilave gezi programı hazırlanmıştır. 20 Ocak çıkışlı İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi başvuruları sonlandırılmıştır.

2020 yılı uygulama eğitim gezisi için 30 Aralık 2019 tarihinde web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızdan ilan verilmiş ve iki günde 300 başvuru alınmıştır. Başvuru yapamayan rehberlerimiz ve rehber adaylarımızın hak kaybına uğramaması amacıyla farklı bölgeler için yeniden ilave gezi programı hazırlanması için çalışmalar devam etmektedir. Yeni belirlenecek uygulama eğitim gezi programı hakkında en kısa sürede web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızdan duyuru yapılacaktır.

2020 Yılı Rehber Ücretleri 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında “Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve

Türkiye Turist Rehberleri Birliği tarafından üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümü öğrencileri ya da rehberlik bölümünden mezun olacak rehber adayları ile ruhsatnamelerine bölge ekletmek isteyen rehberlerimiz için planlanan zorunlu eğitim gezilerinin 5 Bölge (Marmara – Ege – Akdeniz – İç Anadolu – Karadeniz) ve 2 Bölge (İç Anadolu – Karadeniz) ile ilgili kısımları aşağıdaki tabloda belirtilen bölge ve tarihlerde yetkilendirilmiş SETUR Seyahat Acentesi tarafından yapılacaktır.

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Kanun kapsamında hazırlanan Meslek Yönetmeliğinin 27 inci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki “Çalışma kartı, Birlik yönetim kurulu tarafından, kimlik bilgilerini içerecek, üzerinde fotoğraf ve kayıt numarası bulunacak şekilde hazırlanır, onaylanır ve Aralık ayı sonuna kadar odalara teslim edilir.

Birliğimiz tarafından Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi akademik işbirliğinde 29-30 Nisan 2020 tarihleri arasında Ankara’da “Turist Rehberliği” alanında uzman akademisyen, sektör temsilcileri ve turist rehberlerini buluşturmak,