Announcements

2020 yılı uygulama eğitim gezisi için 30 Aralık 2019 tarihinde web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızdan ilan verilmiş ve iki günde 300 başvuru alınmıştır. Başvuru yapamayan rehberlerimiz ve rehber adaylarımızın hak kaybına uğramaması amacıyla farklı bölgeler için yeniden ilave gezi programı hazırlanması için çalışmalar devam etmektedir. Yeni belirlenecek uygulama eğitim gezi programı hakkında en kısa sürede web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızdan duyuru yapılacaktır.

2020 Yılı Rehber Ücretleri 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında “Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve

Türkiye Turist Rehberleri Birliği tarafından üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümü öğrencileri ya da rehberlik bölümünden mezun olacak rehber adayları ile ruhsatnamelerine bölge ekletmek isteyen rehberlerimiz için planlanan zorunlu eğitim gezilerinin 5 Bölge (Marmara – Ege – Akdeniz – İç Anadolu – Karadeniz) ve 2 Bölge (İç Anadolu – Karadeniz) ile ilgili kısımları aşağıdaki tabloda belirtilen bölge ve tarihlerde yetkilendirilmiş SETUR Seyahat Acentesi tarafından yapılacaktır.

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Kanun kapsamında hazırlanan Meslek Yönetmeliğinin 27 inci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki “Çalışma kartı, Birlik yönetim kurulu tarafından, kimlik bilgilerini içerecek, üzerinde fotoğraf ve kayıt numarası bulunacak şekilde hazırlanır, onaylanır ve Aralık ayı sonuna kadar odalara teslim edilir.

Birliğimiz tarafından Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi akademik işbirliğinde 29-30 Nisan 2020 tarihleri arasında Ankara’da “Turist Rehberliği” alanında uzman akademisyen, sektör temsilcileri ve turist rehberlerini buluşturmak,

Birliğimiz tarafından düzenlenecek Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yurt İçi Uygulama Eğitim Gezisi programımızın kontenjanı dolmuştur. Önümüzdeki süreçte "Yurt İçi Eğitim Gezileri" programlarımız yine düzenlenecektir.

Türkiye Turist Rehberleri Birliği tarafından üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümü öğrencileri ya da rehberlik bölümünden mezun olacak rehber adayları ile ruhsatnamelerine bölge ekletmek isteyen rehberlerimiz için planlanan zorunlu eğitim gezilerinin “Güney Doğu Anadolu Bölgesi” ile ilgili kısmı aşağıdaki tabloda belirtilen bölge ve tarihlerde yetkilendirilmiş SETUR Seyahat Acentesi tarafından yapılacaktır.

Turist rehberleri hakkında disiplin işlemi yapılabilmesi için, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde; “Disiplin soruşturması açılması amacıyla yapılan kişisel başvurularda posta bedeli başvuru sahibinden tahsil edilir…” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin 8. maddesinin 8. fıkrasındaki “Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç yedi gün içinde Birliğe yazılı olarak yapılır. Yabancı dil yazılı sınav sonuçlarına itirazların

Birliğimiz tarafından 02-06 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan yabancı dil seviye tespit ve dil ekletme yazılı sınav sonuçlarına göre başarılı olanların listesi bu hafta içerisinde e-devlet sistemine girilmek üzere TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilecektir. Bakanlık tarafından sisteme giriş yapıldıktan sonra rehber adayları ve rehberlerimiz başvurularını yapabilecektir.

İngilizce sözlü sınavından başarılı olduğu bilgisini alanların yarın (06.09.2019) saat 09:30'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu Fuayesi'nde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Birliğimiz tarafından 02-06 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılması planlanan Yabancı Dil Seviye Tespit ve Dil Ekletme Sınavları için oluşturulan takvim aşağıda yer almaktadır.

Birliğimiz 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi No:59/8 06690 Çankaya/Ankara adresinde hizmetine devam edecektir. Telefon ve faks numaralarımız değişmemiştir.

Birliğimiz tarafından, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince hazırlanan Meslek Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin (r) bendi gereğince; rehberlik bölümü öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak “Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı”, Dil Ekletme Sınavı başlıklı 18 inci maddesi gereğince ise ruhsatnamelerine yeni bir dil ekletmek isteyen turist rehberlerine yönelik olarak “Dil Ekletme Sınavı” yapılacaktır.

Türkiye Turist Rehberleri Birliği tarafından üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümü öğrencileri ya da rehberlik bölümünden mezun olacak rehber adayları ile ruhsatnamelerine bölge ekletmek isteyen rehberlerimiz için planlanan zorunlu eğitim gezilerinin “Doğu Anadolu Bölgesi” ile ilgili kısmı aşağıdaki tabloda belirtilen bölge ve tarihlerde yetkilendirilmiş SETUR Seyahat Acentesi tarafından yapılacaktır.