Announcements

Birliğimiz tarafından 1 Kasım 2021 tarihi itibariyle Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi uygulama eğitim gezisi yapılması planlanmaktadır. Uygulama eğitim gezisi için başvurular görevlendirilen acentalar tarafından 15 Ekim 2021 tarihinden itibaren alınacak olup detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır.

Mevzuatımız gereği bu yıl sonundan önce yapılacak genel kurullara katılım, oy verme ve adaylık için (özetle hazirunda yer almak için) tek bir şart bulunmaktadır: Meslektaşlarımız genel kurulun ilk toplantı günü olarak bildirilen tarihten 6 ay öncesinden itibaren eylemli rehber olmalıdır.

Prontotur Seyahat Acentası ile gerçekleştirilecek olan Uygulama Eğitim gezileri için yeni kontenjan açılan bölgeler ve tarihleri aşağıda listelenmiştir.. Marmara Bölgesi 15 Eylül - 22 Eylül 2021 Ege Bölgesi 22 Eylül - 28 Eylül 2021 İç Anadolu Bölgesi 28 Eylül - 04 Ekim 2021

Türkiye Turist Rehberleri Birliği tarafından üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümü öğrencileri ya da rehberlik bölümünden mezun olacak rehber adayları ile ruhsatnamelerine bölge ekletmek isteyen rehberlerimiz

Türkiye Turist Rehberleri Birliği tarafından üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümü öğrencileri ya da rehberlik bölümünden mezun olacak rehber adayları ile ruhsatnamelerine bölge ekletmek isteyen rehberlerimiz için planlanan yurtiçi uygulamalı eğitim gezilerinin 5 Bölge (Marmara – Ege – İç Anadolu – Doğu Anadolu – Güneydoğu Anadolu) ile ilgili kısımları aşağıdaki tabloda belirtilen bölge ve tarihlerde yetkilendirilmiş acentalar tarafından yapılacaktır.

Birliğimiz tarafından düzenlenmesi planlanan uygulama eğitim gezisi için teklif veren acentaların teklifleri Yönetim Kurulumuz tarafından ön değerlendirmeye alınmıştır. Ön değerlendirmeyi geçen acentalarla görüşmelerimiz devam etmektedir. Uygulama eğitim gezisi için başvurular 16 Ağustos 2021 tarihinden itibaren görevlendirilen acenta tarafından alınacak olup uygulama eğitim gezimizin (5 bölge) 06 Eylül 2021 haftası başlaması planlanmaktadır.

Birliğimiz tarafından 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Meslek Yönetmeliği gereğince ve teklif şartnamesinde belirtilen şartlara göre bir seyahat acentasına yaptırılacak “Uygulama Eğitim Gezisi” için teklif verme süresi 09.07.2021 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 09.06.2020 tarihli Pandemi Genelgesini okuyup Genelge gereği hazırladığımız pandemi sürecinde rehberlerimizin uyması gereken kurallarla ilgili ve mutlaka izlenmesi gereken online eğitim videosunu RBS üzerinden istediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

Birliğimiz tarafından 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Meslek Yönetmeliği gereğince üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümü öğrencileri ile mezunlarına ve bölge ekletmek isteyen bölgesel rehberlere yönelik olarak, Bakanlık tarafından belirlenen gezilecek yerler kapsamında hazırlanacak gezi programı çerçevesinde ve teklif şartnamesinde belirtilen şartlarda bir seyahat acentasına “Uygulama Gezisi” yaptırılacaktır.

Ülkemizde turizm sektörüne yönelik derlenen veriler ile turizmin tüm bileşenlerine yönelik strateji geliştirmek ve bunları kamuoyuyla paylaşmak amacıyla, sektörümüzün önde gelen kuruluşları ile Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi oluşturmak için iş birliği protokolü imzalandı.

Birliğimize iletilen yoğun talep üzerine yabancı dil seviye tespit ve dil ekletme sınavlarına zamanında herhangi bir nedenle başvuru yapamamış adaylar için 14-15 Mayıs 2021 tarihlerinde (sadece 2 gün) yeniden başvuru imkanı sağlanacaktır.

Değerli Meslektaşlarımız, 26.12.2014 tarihli Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Türkçe rehberlik başlığı; MADDE 29 – (1) Turist rehberlerinin çalışma kartında belirtilen yabancı dil/dillerde rehberlik yapmaları zorunludur. Ancak turist rehberleri, tura katılanların Türkçe bilmeleri ve talep etmeleri halinde mesleklerini Türkçe olarak icra edebilirler. şeklindedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki tam kapanma sürecinde yabancı ziyaretçilere açık olacak müze ve ören yerleri aşağıda sıralanmıştır:

Birliğimiz tarafından, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince hazırlanan Meslek Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin (r) bendi gereğince; rehberlik bölümü öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak “Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı”, Dil Ekletme Sınavı başlıklı 18 inci maddesi gereğince ise ruhsatnamelerine yeni bir dil ekletmek isteyen turist rehberlerine yönelik olarak “Dil Ekletme Sınavı” yapılacaktır.

Rehberlerimizin her türlü alacaklarının ücretsiz takibi ve her türlü hukuki konulardaki ücretsiz ilk danışmanlık hizmeti (kendileri ve 1. dereceden akrabalarını kapsayacak şekilde ) için ARMA Alacak Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri LTD Şirketi ile iletişime geçilebilmektedir.