Announcements

Meslektaşlarımızın Mesleki, Hukuki, Mali ve SGK konularında karşılaşmış oldukları sorunlarla ilgili olarak, Birliğimize mail ortamında veya yazılı başvurmaları halinde sorunların çözümüne yönelik olarak danışmanlık hizmeti verilecektir.

REHBER TABAN ÜCRETLERİ STOPAJ KESİNTİSİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN DUYURU

SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIMIZ; Birliğimize, İstanbul Turist Rehberleri Odası ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği arasında denetimlerle ilgili olarak bir protokol imzalanacağı bilgileri ulaşmıştır.

Adım Adım TUREB

22.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Turist Rehberliği Meslek Kanunu uyarınca ülke genelinde odaların kuruluşlarını tamamlamaları ve yasa gereği üç oda başkanının (İRO, ARO ve İZRO) yönetiminde oluşan ?Geçici Birlik? yapısından 18 Temmuz 2013 tarihinde yapılan I. Olağan Genel Kurulu neticesinde oluşan ?Birlik? yapısı, ilerlemeler, yaşanan sıkıntıları, başta delegeler olmak üzere tüm rehberlerimize bilgi vermek amacıyla kaleme alınmıştır.

Bilindiği üzere, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince, üniversitelerin Turist/Turizm Rehberliği bölümleri öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak Yurtiçi Uygulama Gezileri Birliğimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, ilk defa 2013 yılında iki aşamalı olarak planlanan uygulama gezilerinin ilk etabı

Turist Rehberleri Birliği Yönetim Kurulu?nun 08.02.2014 günü yapılan toplantısında; İş Kanunu kapsamında bağımlı çalışan turist rehberleri için internet sitemizden rehberler, rehber odaları ve diğer ilgililerine tavsiye niteliğinde Asgari Ücret Tarifesinin duyurulmasına karar verilmiştir.

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu?nun ?Turist Rehberi Ücretleri? başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında ?Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği?nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen

Turist Rehberliği Bölümü mezunlarından ruhsatname talebinde bulunacakların dikkatine: Üniversitelerin Turist Rehberliği bölümlerinin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olan ve yabancı dil yeterliliğine sahip bulunanların uygulama gezisi, başarı belgesi veya onaylı örneği ve T.C. kimlik numarasının yer aldığı dilekçe ile birlikte aşağıdaki belgeler;

Birliğimiz tarafından 10-13 Ocak 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Dil Ekletme ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavlarında başarılı olan rehberlerin, başarılı oldukları dili ruhsatnamelerine ekletebilmek için bir dilekçe ve aşağıdaki belgelerle birlikte

10-13 Ocak 2014 tarihleri arasında Birliğimiz tarafından Ankara da gerçekleştirilen İngilizce Dil Ekletme ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı sonuçları belli olmuştur.

NGİLİZCE YAZILI SINAV SONUÇLARI HAKKINDA DUYURU İngilizce yazılı sınav sonuçlarının bugün (21.01.2014) akşam itibariyle açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak, sınav kağıtlarının çokluğu ve yazılı metinlerin uzun olması nedeniyle

Zincirin Bir Halkası mı Yoksa Halkanın Dışında mı? Türkiye turizminin acenteler ve oteller ile birlikte üçüncü temel halkası turist rehberleridir. Yaklaşık 12.000 rehberin üye olduğu rehber odalarının üst birliği olan TUREB yani Turist Rehberleri Birliği

10-13 Ocak 2014 tarihleri arasında Birliğimizce gerçekleştirilen Dil Ekletme ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı sonuçları linkte yer almaktadır.

Açıklanan listede ve bütün sözlü sınavlarda başarılı olan tüm adayların saat 15:00 da yazılı sınav için hazır olmaları gerekmektedir. Tüm adaylara başarılar dileriz.

12 Ocak 2014, İngilizce Sözlü Sınav Sonuçları 12 Ocak 2014, İngilizce Sözlü Sınav Sonuçlarını İndirmek için Lütfen Tıklayınız.