Announcements

Disiplin Kurulu 28-29 Aralık 2016 tarihleri arasında Ankara’da TUREB Merkezinde toplanarak çalışmalarına devam  etmiştir.

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında “Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç Aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir” denilmektedir.

2017 YILI UYGULAMA GEZİSİ BİLGİLENDİRME Uygulama gezisine başvuracakların bölge talepleri değerlendirilmiş ve kontenjanlar dahilinde aşağıdaki fiyatlandırma belirlenmiştir:

Uygulama gezisine başvuru yapacaklar sanal pos üzerinden kredi kartı veya ATM kartı kullanarak

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı tarafından 19 Aralık 2016 tarihinde saat 18.00'de “Türk Arkeolojisinin Sorunları ve Dünyadaki Yeri-Bir Güncelleme” konulu konferansın konuğu Prof. Dr. Mehmet Özdoğan olacaktır.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Incoming Turizmi Komitesinin girişimiyle, 21 Aralık 2016 tarihinde saat 16.00’da TÜRSAB Genel Merkezi Konferans Salonunda Prof. Dr. Mehmet Özdoğan moderatörlüğünde

Bilindiği üzere, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu Meslek Yönetmeliği gereğince, Üniversitelerin Turist/Turizm Rehberliği bölümleri öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak Yurtiçi Uygulama Gezileri Birliğimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Meslek yasamız ve yönetmeliğimizden aldığımız yetki çerçevesinde, 01-30 Kasım 2016 tarihleri arasında, Birliğimiz denetmenleri tarafından Ankara, İstanbul, Aydın, İzmir, Denizli, Antalya, Nevşehir, Eskişehir, Konya, Bursa, Çanakkale illerinde denetimler gerçekleştirilmiştir.

A. Zeki Apalı 8 Aralık 2016 tarihinde saat 10.30’da Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenecek “Bir Rehber Söyleşisi” isimli konferansa katılıp turizm rehberliği bölümü öğrencilerine rehberlik ve kariyer imkanları hakkında bilgiler verecek ve tavsiyelerde bulunacak.

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 8 Aralık 2016 tarihinde düzenlenecek “Turizm Profesyonelleri Gençlerle Buluşuyor II” isimli konferansa Birlik Başkanımız A. Zeki Apalı katılacak.

Turist Rehberleri hakkında disiplin işlemi yapılabilmesi için, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde “Disiplin soruşturması açılması amacıyla yapılan kişisel başvurularda posta bedeli başvuru sahibinden tahsil edilir…” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı tarafından 5 Aralık 2016 tarihinde “Boz Toprakların Altında Rengarenk Bir Topluluk: Çatalhöyük” konulu konferans düzenlenecektir. Dr. Nurcan Yalman’ın konuk olacağı konferans Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’nın Beşiktaş Balmumcu'daki merkezinde gerçekleştirilecektir. İlgilenen rehberlerimize duyurulur.

Birliğimiz tarafından çalışmaları tamamlanan Rehber Bilgi Sistemi (RBS) bugünden itibaren yayına başlamıştır. Rehber Bilgi Sistemi aracılığıyla 2017 yılı çalışma kartı başvurularını kredi kartı ödeme seçeneğiyle https://rehber.tureb.org.tr adresinden yapabilirsiniz.

Sayın Turist Rehberleri, Rehber Bilgi Sistemi (RBS) 25-28 Kasım 2016 tarihleri arasında test yayını yapacaktır. Sisteme http://185.48.181.30:8092/KullaniciGiris/Index/ adresinden 25 Kasım 2016 (bugün) 21:00’den itibaren giriş yaparak bilgilerinizi güncelleyip eksik bilgilerinizi tamamlayabilirsiniz.

10 Kasım 2016 günü Birlik Başkanımız Ahmet Zeki APALI ve Birlik Denetmeni Şinasi KALYONCU Altınköy Yaşayan Müze yetkilileriyle görüşmek üzere müzeyi ziyaret ettiler. Müze koordinatörü Hatice ZIK ile Altındağ İlçesi sınırları içindeki okulların öğrencilerine müze ve gezi kültürü hakkında bilgi verilerek öğrencilerin bilinçli ziyaretlerinin sağlanması konusu görüşüldü.