Announcements

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerleri ile turist rehberlerinin gezdiği rotalarda, turistik bölgelerde yaşanan sıkıntılarda gerekli tedbirlerin alınması için ilgili birimlere bildirimlerin yapılması; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB ve TUREB’in eksiksiz katılımıyla denetimlerin yapılması, turizmin gelişmesine katkı sağlayacak projeler üretilmesi, yeni gelişmeler bağlamında ortak hareket edilmesi, belirlenen prensipler çerçevesinde etkin ve sürekli işbirliğinin sağlanması amacıyla 04 Eylül 2018 tarihinde İstanbul’da Birliğimiz ile TÜRSAB arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.

TUREB tarafından 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen Yabancı Dil Seviye Tespit ve Dil Ekletme yazılı sınavına itiraz sonucu başarılı olanların listesi aşağıda dokümanlarda yer almaktadır.

TUREB tarafından düzenlenen Yabancı Dİl Seviye Tespit ve Dil Ekletme Sınav Sonuçları belli oldukça aşağıda bulunan dosya eklerinde güncellenmiş olarak yayınlanacaktır.

Birliğimiz tarafından, 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılması planlanan Yabancı Dil Seviye Tespit ve Dil Ekletme adayların sınava girecekleri tarihleri içeren liste dokümanlar kısmında açıklanmıştır.

Birliğimiz tarafından,03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılması planlanan Yabancı Dil Seviye Tespit ve Dil Ekletme sınav takvimi belirlenmiş olup dokümanlar kısmında açıklanmıştır.

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen yazıda, 17 Eylül -05 Kasım 2018 tarihlerinde Merkez Müdürlüğü tarafından düzenlenecek İspanyolca ve Portekizce dil kurslarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Birliğimize, seçimli olağanüstü genel kurul için delegelerden gelen yeter sayıda imzalı çağrı sonrası 12.07.2018 tarihinde Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na müracaat edilmiştir. Başkanlık tarafından bütün itirazlar değerlendirildikten sonra kesinleşmiş delege listesi ve olağanüstü genel kurul gündem çağrısı daha önce ilan edilmiştir. Bugün Ankara Gürkent Otel’in toplantı salonunda

Turist Rehberleri hakkında disiplin işlemi yapılabilmesi için, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde “Disiplin soruşturması açılması amacıyla yapılan kişisel başvurularda posta bedeli başvuru sahibinden tahsil edilir…” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında seçim olması halinde yeni yönetimin görev süresinin ne kadar olacağı konusunda yanlış ve yalan bilgilerin ortada dolaşması sonucunda hem hukuk danışmanlarımızdan hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinden görüş istenmiştir. Bu doğrultuda,

Birliğimiz tarafından, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince 19-23 Haziran 2017 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak dil sınavı aday listesi ekte yer almaktadır. İsimlerinizi, gireceğiniz yabancı dili/dilleri ve sınav türünü kontrol etmenizi; herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık halinde Birliğimize bilgi verilmesini rica ederiz.

Birliğimiz tarafından, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince hazırlanan Meslek Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin (r) bendi gereğince; rehberlik bölümü öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak “Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı”, Dil Ekletme Sınavı başlıklı 18 inci maddesi gereğince ise ruhsatnamelerine yeni bir dil ekletmek isteyen turist rehberlerine yönelik olarak “Dil Ekletme Sınavı” yapılacaktır.

Sayın Bakanımızın programındaki değişiklik nedeniyle 04 Haziran 2018 tarihinde imzalanması planlanan TUREB-TÜRSAB İşbirliği Protokolü ileri bir tarihe ertelenmiştir. Tarih belli olduğunda bilgilendirme yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Numan Kurtulmuş’un iştirakleriyle, Birliğimiz ve TÜRSAB arasında tanıtım organizasyonları, müze ve ören yerlerinin geliştirilmesi ve ülke turizminin daha ileri seviyeye getirilmesi amacıyla 04 Haziran 2018 tarihinde bir protokol imzalanacaktır.

Sağlıklı Yaşam

Medical Park ve Liv Hospital Grubu ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, rehberlerimize yönelik sağlıklı bir yaşam için gerekli bilgilendirmeler yapılacağı bildirilmiştir. Beslenme uzmanları tarafından zaman zaman hazırlanacak meslek grubuna yönelik sağlıklı beslenme kuralları ile Ramazan ayına özel bildirilen beslenme programına web sayfamızın duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen yazıda, 30 Nisan-29 Haziran 2018 tarihlerinde Merkez Müdürlüğü tarafından düzenlenecek İspanyolca ve Portekizce dil kurslarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.