Announcements

Sevgili Katılımcılar Katılacağınız bölge/bölgelerin uygulama gezisi başlamadan en az 3-4 gün önce, yetkilendirilmiş acente tarafından uygulama gezinizle ilgili size gönderilecek e-postanın eklerinde yer alacak listelerde isimlerinize sunum konusu atanmış olacaktır. Bu konular üzerine hazırlık yaparak eğitiminize aktif olarak katılmanın, mesleğe adım atmadan önce size büyük fayda sağlayacağına inanmaktayız.

Belirtilen bölgelerin gezilerine katılmak için başvuran ve katılım koşullarını sağlayan tüm adayların, mümkün olduğunca uygulama gezilerine katılım taleplerini karşılamak amacıyla başvurular;

Birliğimiz tarafından üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümü öğrencileri ya da mezun durumda olan rehber adayları ile ruhsatnamelerine bölge ekletmek isteyen rehberlerimiz için planlanan yurtiçi uygulamalı eğitim gezilerinin 4 Bölge (İç Anadolu – Doğu Anadolu – Karadeniz - Marmara ) ile ilgili kısımları aşağıdaki tabloda belirtilen bölge ve tarihlerde yetkilendirilmiş acenta tarafından yapılacaktır.

Uygulama eğitim gezisi 19 Eylül-13 Ekim 2022 tarihleri arasında İç Anadolu Bölgesi (Ankara) ile başlayıp 13 Ekim 2022 tarihinde Marmara Bölgesi (İstanbul)’ da sona erecektir. Yoğun talep üzerine ikinci bir grup için bölgelerin başlangıç tarihinden iki gün sonra yeni bir gezi programı düzenlenmesi planlanmaktadır.

Birliğimiz tarafından 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Meslek Yönetmeliği gereğince üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümü öğrencileri ile mezunlarına ve bölge ekletmek isteyen bölgesel rehberlerimize Bakanlık tarafından belirlenen gezilecek yerler kapsamında

Geçmişten günümüze inanç turizmi değerlerini ve potansiyelini arkeoloji, antropoloji, etnoloji, coğrafya, mimarlık, sanat tarihi ve müzecilik gibi bilim dalları ile sentezleyerek önemle ortaya koymak, bu konuda Anadolu’nun sahip olduğu zenginliği tanıtmak ve paylaşmak amacıyla 25-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında

Kamuoyuna Duyuru

Bir medya programında, gazeteci olarak tanınan Ertuğrul Özkök’ün, haddini aşarak mesleğimiz ile ilgili sarf etmiş olduğu sözleri esefle kınıyoruz.

2022 yılında Eylül-Ekim döneminde Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi uygulama eğitim gezisi düzenlenecektir. Başvurular hemen alınmayacak olup detaylı bilgi daha sonra paylaşılacaktır. Ayrıca Birliğimiz tarafından Ocak-Şubat 2023 döneminde Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi uygulama eğitim gezisi yapılması planlanmaktadır.

Birliğimiz tarafından 20-24 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan yabancı dil sınavı istatistikleri açıklanmıştır.

Endonezce ve Romence dil sınavı sınav takvimi RBS üzerinde yer alan aday sayfanızda yayınlanmıştır.

Yabancı dil sınav takvimi RBS üzerinde yer alan aday sayfanızda yayınlanmıştır. Sınav tarihi ile ilgili değişiklik yapılmayacak olup sınava girişte RBS üzerinden alacağınız sınav giriş belgesini ve kimliğinizi yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

Birliğimiz tarafından, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince hazırlanan Meslek Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin (r) bendi gereğince; rehberlik bölümü öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak “Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı”, Dil Ekletme Sınavı başlıklı 18 inci maddesi gereğince ise ruhsatnamelerine yeni bir dil ekletmek isteyen turist rehberlerine yönelik olarak “Dil Ekletme Sınavı” yapılacaktır.

Rehber adaylarının yabancı dil sınavlarına yönelik belge yükleme işlemlerinin yoğunluğu nedeniyle tüm başvuru ve ödeme işlemleri 10 Mayıs 2022 tarihinde 14.00 itibariyle yapılacaktır. Rehber adaylarının belge yükleme işlemleri devam etmektedir. Başvuru tarihleri 10-29 Mayıs 2022 olarak güncellenmiştir. Başvuru ve bilgilendirme duyurumuz yarın web sayfamızdan yayınlanacaktır.

Birliğimiz tarafından 20-26 Haziran 2022 tarihleri arasında yabancı dil sınavları yapılması planlanmaktadır. Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede,

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve bu Kanun gereğince hazırlanan ve yürürlükte bulunan Meslek Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin 2 inci fıkrasında belirlenen esas ve usuller kapsamında,