Duyurular

Birliğimiz tarafından üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümü öğrencileri ya da mezunu olan rehber adayları ile ruhsatnamelerine bölge ekletmek isteyen turist rehberleri için planlanan yurtiçi uygulama eğitim gezilerinin 4 Bölge (Marmara – Ege – Akdeniz – Güneydoğu Anadolu Bölgesi ) ile ilgili kısımları aşağıdaki tabloda belirtilen bölge ve tarihlerde yetkilendirilmiş acenta/acentalar tarafından yapılacaktır.

2023 yılı ilk etap uygulama eğitim gezisi başvuruları 26 Aralık 2022 tarihinde başlayacak olup detaylar paylaşılacaktır.

Birliğimiz tarafından, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince hazırlanan Meslek Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin (r) bendi gereğince; rehberlik bölümü öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak “Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı”, Dil Ekletme Sınavı başlıklı 18 inci maddesi gereğince ise ruhsatnamelerine yeni bir dil ekletmek isteyen turist rehberlerine yönelik olarak “Dil Ekletme Sınavı” yapılacaktır.

Zorunlu Açıklama

Yaklaşan TÜRSAB Seçimli Genel Kurulu öncesi adayların rehberlik ve rehberler üzerinden seçmen etkileme çabalarının sürmekte olduğunu üzüntü ile gözlemliyoruz. Ne rehber odalarının ne de TUREB’in Genel Kurullarında biz TÜRSAB ve acentaları "tehdit" gibi görüp,

Değerli Meslektaşlarımız Son zamanlarda, rehber denetimlerinde kimi meslektaşlarımızın tur için zorunlu olan sözleşmelerini yanında bulundurmadığı ya da içini doldurmadan boş sözleşmeler ile tur yaptıkları görülmektedir. 6326 sayılı yasaya göre “kınama” ve “idari para cezası” gerektiren bu üzücü durumun yaşanmaması için, siz değerli meslektaşlarımızın azami dikkat ve özeni göstermelerini diliyoruz.

6326 sayılı Turist Rehberliği Kanunu’nun “Mesleğin icrası, odaya üyelik ve meslek sicilleri” başlıklı 4. maddesinin 3. fıkrası gereği; aralıksız sekiz yıl süreyle eylemsiz turist rehberi olarak kalanların eylemli turist rehberi olabilmeleri için  Bakanlık tarafından yapılan sınava katılarak başarılı olmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna Duyuru

Değerli turizmciler, Turist rehberliği 6326 sayılı yasası ile ve yasaya uygun örgütlenmesi ile Anayasa güvencesine sahip bir meslektir. Türkiye genelinde de önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim veren 90'a yakın üniversitede eğitimi verilmektedir.

Birliğimiz tarafından, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince hazırlanan Meslek Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin (r) bendi gereğince; rehberlik bölümü öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak “Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı”, Dil Ekletme Sınavı başlıklı 18 inci maddesi gereğince ise ruhsatnamelerine yeni bir dil ekletmek isteyen turist rehberlerine yönelik olarak “Dil Ekletme Sınavı” yapılacaktır.

Birliğimiz tarafından 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Ankara’da yabancı dil sınavlarının yüz yüze yapılması planlanmaktadır. Başvuru koşulları ve detaylı bilgi daha sonra paylaşılacaktır.

Sevgili Katılımcılar Katılacağınız bölge/bölgelerin uygulama gezisi başlamadan en az 3-4 gün önce, yetkilendirilmiş acente tarafından uygulama gezinizle ilgili size gönderilecek e-postanın eklerinde yer alacak listelerde isimlerinize sunum konusu atanmış olacaktır. Bu konular üzerine hazırlık yaparak eğitiminize aktif olarak katılmanın, mesleğe adım atmadan önce size büyük fayda sağlayacağına inanmaktayız.

Belirtilen bölgelerin gezilerine katılmak için başvuran ve katılım koşullarını sağlayan tüm adayların, mümkün olduğunca uygulama gezilerine katılım taleplerini karşılamak amacıyla başvurular;

Birliğimiz tarafından üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümü öğrencileri ya da mezun durumda olan rehber adayları ile ruhsatnamelerine bölge ekletmek isteyen rehberlerimiz için planlanan yurtiçi uygulamalı eğitim gezilerinin 4 Bölge (İç Anadolu – Doğu Anadolu – Karadeniz - Marmara ) ile ilgili kısımları aşağıdaki tabloda belirtilen bölge ve tarihlerde yetkilendirilmiş acenta tarafından yapılacaktır.

Uygulama eğitim gezisi 19 Eylül-13 Ekim 2022 tarihleri arasında İç Anadolu Bölgesi (Ankara) ile başlayıp 13 Ekim 2022 tarihinde Marmara Bölgesi (İstanbul)’ da sona erecektir. Yoğun talep üzerine ikinci bir grup için bölgelerin başlangıç tarihinden iki gün sonra yeni bir gezi programı düzenlenmesi planlanmaktadır.

Birliğimiz tarafından 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Meslek Yönetmeliği gereğince üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümü öğrencileri ile mezunlarına ve bölge ekletmek isteyen bölgesel rehberlerimize Bakanlık tarafından belirlenen gezilecek yerler kapsamında

Geçmişten günümüze inanç turizmi değerlerini ve potansiyelini arkeoloji, antropoloji, etnoloji, coğrafya, mimarlık, sanat tarihi ve müzecilik gibi bilim dalları ile sentezleyerek önemle ortaya koymak, bu konuda Anadolu’nun sahip olduğu zenginliği tanıtmak ve paylaşmak amacıyla 25-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında