15.12.2015 00:00:00 Paylaş

TURİZMDE KAYITDIŞILIĞIN ÖNLENMESİ ÇALIŞTAY RAPORU

TURİZMDE KAYIDIŞILIĞIN ÖNLENMESİ ÇALIŞTAY RAPORU

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı” kapsamında kurum/kuruluşlar ile meslek örgütlerinin katılımları ile;

1.      İnternet Üzerinden Rezervasyon ve Satışlar,

2.      Günübirlik Konut Kiralanması,

3.      Kaçak Rehber ve Kaçak Acenta Faaliyetlerinin Önlenmesi,

4.       Hanutçuluk,

Konularında 4 ayrı komisyon oluşturulmuştur.

Komisyonlarda yukarıda belirtilen konular tartışılmış ve çıkan sonuç ve önerilere ilişkin görüşler daha önce odalarımıza gönderilmiş ve varsa eklenecek görüş ve önerilerinin bildirilmesi istenmiştir.

Ayrıca, Komisyonlarda sunulan öneriler ve çözümlerine ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır;

Meslektaşlarımızın Bilgisine..

 

TUREB YK