16.11.2015 00:00:00 Paylaş

10-11-12 KASIM 2015 DİSİPLİN KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi: 10-11-12 Kasım 2015

Disiplin Kurulu 10-11-12 Kasım 2015 tarihleri arasında Ankara’da TUREB Merkezinde toplanarak çalışmalarına devam etmiştir.
Söz konusu toplantıda 27 rehber hakkında denetimlerde tutulan tutanaklar sonucu ve çeşitli nedenlerle oluşturulan dosyalar görüşülerek karara bağlanmıştır.

Görüşülen Dosya Sayısı                       27

Karara Bağlanan Dosya Sayısı             27

Ceza Tayinine Yer Olmayanlar            10  kişi

  • Uyarma cezası alanlar                1 kişi
  • Kınama cezası alanlar               10 kişi
  • Meslekten Geçici Men Cezası Alanlar:
  • 1 Ay alan 1 kişi                
  • 11 ay alan 1 kişi            

İtiraz eden 4 kişiye ait dosya yeniden görüşülmüş; 2 kişinin itirazları reddedilmiş ve 2 kişinin itirazı kabul edilmiştir.