12.11.2015 00:00:00 Paylaş

ODALARIN SEÇİM TARİHLERİ

                                                                 Odalar ve Seçim Takvimleri

      Aşağıdaki tablo TUREB üyesi meslek odalarının yönetim kurullarınca alınan seçim tarihlerini göstermektedir. Başvurulan il/ilçe seçim                   kurullarınca herhangi bir değişiklik istenmediği takdirde belirtilen gün ve saatte seçimler gerçekleştirilecektir. Mevzuatımızda belirtildiği gibi       seçimlerde son 6 aydır eylemli olan ve odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş her rehberin seçme ve seçilme hakkı vardır.

      Seçimlerde her oda için 1 başkan, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile odaya kayıtlı her 50 rehber için 1 delege seçilecektir. Başkan ve             yönetim kurulu odaların işleyişinden, denetim kurulu oda işlemlerinin denetlenmesi ile mali tabloların kontrolünden sorumludurlar.                       Delegeler ise olağan veya olağanüstü Birlik Genel Kurullarına katılabilmek, Birlik organlarında yer alabilmek üzere seçileceklerdir.

 

       Mesleğimizin geleceği için seçimlere katılıp oy kullanmak, seçme/seçilme hakkına sahip çıkmak çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki                        mesleğimizin sorunlarını, sıkıntılarını çözüme ulaştıracak, haklarımızı savunmaya öncülük edecek olan meslek kuruluşlarımızın yönetimleri        sizlerin iradesi ile oluşacaktır.