16.03.2015 00:00:00 Paylaş

TUREB ile KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE 1. DENETİM TOPLANTISI

TUREB ile KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

İŞ BİRLİĞİNDE 1. DENETİM TOPLANTISI

 

            14.03.2015 tarihinde Turist Rehberleri Birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, Nevşehir Valisi Mehmet Ceylan, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Asım Keser, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Seyahat Acentaları Daire Başkanı Duran Cona, Ertuğrul Yılmaz, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Rehberlik Şube Müdürü Zeynep Köse, Kültür ve Turizm Uzmanı Özden Keskin, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Şube Müdürü Seda Göz, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Cengiz Ekici, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Toymuş, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Nuri Aktakka ve 81 ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nden İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcıları ile Şube Müdürlerinin katılımları ile Nevşehir’de Birliğimiz ev sahipliğinde, iki gün süren 1. Denetim Çalışma Toplantısı gerçekleştirildi. TUREB’den de Başkan A.Zeki Apalı, Başkan Yardımcısı A.Hakan Eğinlioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Sami Yılmaz, Disiplin Kurulu Başkanı Asmen Yalçın Kaya ve Birlik Genel Sekreteri Nayim Yenice ev sahibi olarak toplantıda yer aldılar.  

            Toplantı, Birlik Başkanı A. Zeki Apalı’nın rehberliğin ve rehberlerin Türkiye turizmi açısından önemi üzerine yaptığı konuşma ile başlamış, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Asım Keser ve Nevşehir Valisi Mehmet Ceylan’ın bu konuşmayı destekleyen ve toplantının önemi üzerine yaptıkları açılış konuşmaları ile devam etmiştir.

            Toplantıda, 6326 sayılı meslek kanunu ve meslek yönetmeliği gereğince yapılması gereken rehber denetimlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, ortaya çıkan sorunlar, denetimlerde kullanılacak tutanaklar ile rehber-acenta ve rehber-müşteri sözleşmeleri üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır. Bunun sonucunda, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Asım Keser özellikle, en büyük sıkıntımız olan denetimlere il kültür ve turizm müdürlüklerinin yeterli ve düzenli katılımlarının sağlanması gerektiği yönünde uyarılarda bulunmuş ve denetimlere il müdürlüklerinin katılımlarının mevzuat gereği olduğunu vurgulamıştır. Tüm il müdürlüklerinin bu hususa özen göstermeleri ve denetimlere aktif bir şekilde katılmaları gerektiğini belirtmiştir.

            Ayrıca, tüm katılımcıların ortak görüşü, denetimlerle ilgili böyle bir toplantının uygulamada birlikteliğin sağlanması ve farklı uygulamaların ortadan kaldırılması açısından çok yararlı olduğu yönündedir.

 

Toplantı sonucunda;

 

1.      Rehber denetimlerinin mutlaka İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin katılımları ile yapılması,

2.      Denetimlerde karşılaşılan uyumsuzlukların giderilmesi,

3.      Denetimlerde, üzerinde görüş birliğine varılan tutanakların İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından da kullanılması,

4.     Denetimlere, güvenlik görevlilerinin de katılımlarının sağlanması ve belgesiz olarak çalışan yabancılarla ilgili tutanak tutulması ve işlem yapılmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderilmesi,

5.      Denetimleri yapan denetmenlerin kurumlarınca eğitilmelerinin sağlanması,

6.      Denetimlerin koordinasyon ve işbirliği içerisinde yapılabilmesi için aylık denetim programının İl Müdürlüklerine bildirilmesi,

7.   Belgesiz rehberlik faaliyeti ile ilgili tutulan tutanakların mevzuatta belirtilen sürede Mülki Amirliklere bildirilmesi ve takibinin sağlanması, yönünde görüş birliği oluşmuştur.

 

Konuyla ilgili basında yer alan haber linkleri ve bazı fotoğraflar aşağıdadır.

 

http://www.milliyet.com.tr/belgesiz-turist-rehberleri-ile-ilgili-nevsehir-yerelhaber-672526/

http://www.radikal.com.tr/nevsehir_haber/turist_rehberleri_denetim_toplantisi_yapildi-1313498

http://beyazgazete.com/haber/2015/3/14/turist-rehberleri-denetim-toplantisi-yapildi-2590333.html

http://www.haberler.com/turist-rehberleri-denetim-toplantisi-yapildi-7074274-haberi/

http://www.sanalbasin.com/turist-rehberleri-1-denetim-calisma-toplantisi-yapildi-9059537/