23.10.2014 00:00:00 Paylaş

Veri Tabanımız Tamamlandı

Bilindiği üzere Birlik kuruluşu ile beraber tüm odalardan rehber kayıtları istenmiş ve gelen kayıtlar doğrultusunda "Veri Tabanı" oluşturulması ile ilgili yasa hükmü yerine getirilmiştir.

Resmi web sayfamız üzerinden rehberlerin isim, sicil no, bağlı oldukları oda ve yabancı dilleri yayınlanmaya başlamıştır.

Ayrıca, rehberleri zaman zaman doğrudan bilgilendirmek amacıyla e-posta veya SMS gönderimleri de yapılmaya başlanacaktır. Bu nedenle kayıtları güncel olmayan veya bilgilerinde değişiklik bulunan rehberlerin acilen bağlı bulundukları oda ve Birliğe durumu bildirmeleri yerinde olacaktır.

Rehberlerimizin listesi için lütfen tıklayınız.