09.12.2019 17:28:01 Paylaş

2. Turizm Sektörü Çalıştayı

Turizm sektöründeki kayıt dışılığa somut çözüm önerilerinin sunulması, bu önerilerin analizinin ve genel değerlendirilmesinin yapılması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca Antalya’da 05-08 Aralık 2019 tarihlerinde II. Turizm Sektörü Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Birliğimiz adına Yönetim Kurulu Üyesi Adem BİÇER katıldı. Çalıştayın 07-08 Aralık 2019 tarihlerindeki ikinci kısmına katılan BİÇER toplantıda, sahte rehberlik faaliyetlerinin ağır ceza kapsamına alınması ve ilgili bütün kurum ve kuruluşların denetim komisyonu oluşturarak birlikte denetim yapması konusunda öneride bulundu.