Paylaş

Rehber Taban Ücretleri

Bakanlık Makamının 19.12.2016 tarih ve 228014 sayılı Olurları ile Turist Rehberlerine ait 2017 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

             Hizmet Grubu       

             A- Günlük Tur:           338 TL

             B- Transfer:                170 TL

             C- Gece Turu:             170 TL   

             D- Paket Tur:              408 TL  

             E- Aylık Ücret:           3380 TL

Taban ücretler nettir, stopaj ve benzeri kesintilerden sonra kalan ve rehbere net olarak ödenecek tutar, taban ücretten düşük olamaz. 

Rehberlerin taban ücretten daha düşük ücret alması ve acentelerin rehberlere taban ücretten daha düşük ödeme yapması; mevzuata aykırıdır ve her iki taraf için cezai yaptırımı bulunmaktadır. 

Tura çıkmadan önce imzalayacağınız zorunlu sözleşme metninde, ücretlerin de yer aldığını anımsatmak isteriz. 

 

Paket Tur Nedir? 

Paket turun, mevzuattaki tanımı aşağıda yapılmıştır.

Mevzuatta Paket Tur: Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren turlar. 

Paket tur, günlük turlar dışındaki turlardır. 
• Paket tur, konaklamayı içerir. 
• Bir başka deyişle (örnek vermek gerekirse): 15 günlük Anadolu (Batı veya Doğu) turunuz, konaklama ve ulaşımı birlikte içerdiği için, paket tur kapsamına girmektedir. Bu turda ödenecek taban ücret; (15 gün x içinde bulunulan yıla ait paket tur taban ücreti) hesaplaması sonucundan az olamaz. 
• Paket tur ücreti olarak Bakanlık tarafından belirlenen 393 TL; paket tur programlarında günlük, gün başına alacağınız taban ücrettir. 

Geçmiş Yılların Taban Ücretleri

2015 yılı için belirlenen rehber taban ücretleri aşağıdadır.

Bakanlık Makamının 29.12.2014 tarihli ve 253365 sayılı Olurları ile Turist Rehberlerine 2015 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

Hizmet Grubu

A-Günlük Tur:    309 TL

B-Transfer:        155 TL

C-Gece Turu:     155 TL

D-Paket Tur:      372 TL

2015 Yılı Aylık Taban Ücreti

Bakanlık Makamı'nın 08.06.2015 tarih ve 6 sayılı olurları ile Turist Rehberleri için 2015 yılı aylık taban ücreti aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

Aylık Taban Ücreti :       3090TL

2014 yılı için belirlenen rehber taban ücretleri aşağıdadır.

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında “Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç Aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir” denilmektedir.

Bakanlık Makamının 31.12.2013 tarihli ve 253684 sayılı Olurları ile Turist Rehberlerine 2014 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği gibi uygun görülmüştür.

Büyük Şehir Olan İller İçin

Hizmet Grubu                                                

A- Günlük Tur         :281.00 TL

B- Transfer            :141.00 TL

C- Gece Turu         :141.00 TL

D- Paket Tur          :338.00 TL

E-Yurtdışı Günlük     :338.00 TL

Büyük Şehir Olmayan İller İçin

Hizmet Grubu                                                

A- Günlük Tur          :240.00 TL

B- Transfer             :141.00 TL

C- Gece Turu          :141.00 TL

D- Paket Tur           :338.00 TL

E-Yurtdışı Günlük      :338.00 TL

2013 yılı için belirlenen rehber taban ücretleri aşağıdadır.

Büyük Şehir Olan İller İçin

Hizmet Grubu                                          
A- Günlük Tur  : 270.00 TL        
B- Transfer  : 135.00 TL
C- Gece Turu  : 135.00 TL
D- Paket Tur  : 325.00 TL
E-Yurtdışı Günlük : 325.00 TL

Büyük Şehir Olmayan İller İçin

Hizmet Grubu                                          
A- Günlük Tur  : 230.00 TL     
B- Transfer  : 135.00 TL
C- Gece Turu  : 135.00 TL 
D- Paket Tur  : 325.00 TL
E-Yurtdışı Günlük : 325.00 TL

SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ AŞAĞIDADIR :