Duyurular

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen yazıda, 26 Şubat-23 Nisan 2018 tarihlerinde Merkez Müdürlüğü tarafından düzenlenecek İspanyolca ve Portekizce dil kurslarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

2018 yılı çalışma kartı kasım başvurularının basımı gerçekleştirilmiş ve 8 Ocak 2018 tarihinde odalara gönderilmiştir.

Meslek yasamız ve yönetmeliğimizden aldığımız yetki çerçevesinde, 01-31 Aralık 2017 tarihleri arasında, Birliğimiz denetmenleri tarafından Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Nevşehir illerinde denetimler gerçekleştirilmiştir.

Turist Rehberleri hakkında disiplin işlemi yapılabilmesi için, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde “Disiplin soruşturması açılması amacıyla yapılan kişisel başvurularda posta bedeli başvuru sahibinden tahsil edilir…” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) tarafından 2018 yılı müze ve ören yerleri gişelerinin kiraya verilmesi ihalesinin iptal edilmesi ve yeni ihale sözleşmesinin hazırlık aşamasında olması nedeniyle DÖSİMM tarafından 2018 yılı çalışma kartları için verilmesi gereken ID kodlarında gecikme yaşanmıştır.

Şanlıurfa Bölgesel Sertifika Programı bitirme sınavı, 26 Aralık 2017 tarihinde Şanlıurfa'da Kültür ve Turizm Bakanlığı gözetiminde yapılmıştır. Sınav sonucunda başarılı olanların listesi dokümanlarda yer almaktadır.

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında “Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir

Trabzon Bölgesel Sertifika Programı bitirme sınav sonuçları açıklandı.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan ya da mezun olacak rehber adayları ile ruhsatnamelerine bölge ekletmek isteyen rehberlerimiz için planlanan zorunlu eğitim gezilerinin “Kış Dönemi” için kredi kartı ile ödeme imkanı sağlanmıştır.

Disiplin Kurulu 13-14 Aralık 2017 tarihleri arasında TUREB Merkezinde toplanarak çalışmalarına devam etmiştir. Söz konusu toplantıda 22 rehber hakkında denetimlerde tutulan tutanaklar sonucu ve çeşitli nedenlerle oluşturulan dosyalar görüşülerek karara bağlanmıştır. Alınan kararlar dosya ekindedir.

Birliğimiz tarafından, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince hazırlanan Meslek Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin (r) bendi gereğince; rehberlik bölümü öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak “Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı”, Dil Ekletme Sınavı başlıklı 18 inci maddesi gereğince ise ruhsatnamelerine yeni bir dil ekletmek isteyen turist rehberlerine yönelik olarak  “Dil Ekletme Sınavı” yapılacaktır.

Meslek yasamız ve yönetmeliğimizden aldığımız yetki çerçevesinde, 01-30 Kasım 2017 tarihleri arasında, Birliğimiz denetmenleri tarafından Antalya, Aydın, Bursa, İzmir, Nevşehir illerinde denetimler gerçekleştirilmiştir.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan ya da mezun olacak rehber adayları ile ruhsatnamelerine bölge ekletmek isteyen rehberlerimiz için planlanan zorunlu eğitim gezilerinin “Kış Dönemi” ile ilgili kısmı aşağıdaki tabloda belirtilen bölge ve tarihlerde yetkilendirilmiş seyahat acentesi tarafından yapılacaktır.

Disiplin Kurulu 21-22 Kasım 2017  tarihleri arasında TUREB Merkezinde toplanarak çalışmalarına devam  etmiştir. Söz konusu toplantıda 24 rehber hakkında denetimlerde tutulan tutanaklar sonucu ve çeşitli nedenlerle oluşturulan dosyalar görüşülerek karara bağlanmıştır. Alınan kararlar dosya ekindedir.

Aydın Turist Rehberleri Odası tarafından, turizm tüketicisinin değişen taleplerinin karşılanabilmesi, seyahat acentalarının konusunda uzman rehberleri bulmalarının kolaylaştırılması ve her konuda sürekli eğitim, gelişmeleri ve yenilikleri öğrenmek amacıyla 04-08 Aralık 2017 tarihleri arasında “Doğa Yürüyüş Grupları Uzmanlaşma Eğitimi” düzenlenecektir.