04.05.2021 18:46:11 Paylaş

2016/2 Denetim Genelgesi’nde Yapılan Değişiklik İle İlgili Önemli Bilgilendirme

Değerli Meslektaşlarımız,

26.12.2014 tarihli Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Türkçe rehberlik başlığı;

MADDE 29 – (1) Turist rehberlerinin çalışma kartında belirtilen yabancı dil/dillerde rehberlik yapmaları zorunludur. Ancak turist rehberleri, tura katılanların Türkçe bilmeleri ve talep etmeleri halinde mesleklerini Türkçe olarak icra edebilirler.

şeklindedir. 

Bu sebeple tercümeli yapılan turlarda da meslektaşlarımızın grup lideriyle Çalışma Kartı'nda belirtilen dil/dillerde iletişim kurması gerekmektedir. 

2016/2 sayılı genelgede yapılan değişiklik, Türk gruplarla Türkçe tur yapılmasını engelleyen bir değişiklik değildir. 

Ancak, yabancı gruplarla yapılan turlarda grup lideri varsa meslektaşımız grup lideriyle Çalışma Kartı'nda yazan dil/dillerde iletişim kurmak durumundadır. 

Yönetmeliğin ilgili maddesinden de anlaşılacağı üzere bir kişinin Türkçe bilmesi turun Türkçe yürütülebilmesi için yeterli değildir. Turun Türkçe yürütülebilmesi için tura katılanların Türkçe bilmeleri ve bunu talep etmiş olmaları gereklidir. 

Yönetmelikler yasaya, genelgeler de yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Yapılan bu değişiklikle hukuka aykırı uygulamaya meydan veren 2016/2 genelgesi hukuka uygun hale getirilmiştir. 

Çeşitli çıkar grupları tarafından genelge çarpıtılarak "rehberin yabancı dil bilmesine gerek yok Türkçe bilen bir grup lideri her şeye yeter" türünden propaganda yapıldığını bilmekteyiz. Meslektaşlarımızın buna alet olmamasını önemle rica ederiz.