09.01.2021 14:28:53 Paylaş

Gelibolu’daki Alan Kılavuzluğu’na Karşı Açılan Dava Lehimize Sonuçlanmıştır.

Birlik Başkanımız Suat TURAL’ın Ankara Turist Rehberleri Odası Başkanı olduğu dönemde  Gelibolu’daki Alan Kılavuzluğu’na karşı açılan dava lehimize sonuçlanmıştır.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hizmeti ile Alan Kılavuzlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 3. Maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde yer alan "...gerekli bilgilerin verilmesi.." ibaresi ile aynı Yönetmelik'in 6. maddesi ve 15. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesinin iptaline yönelik istinaf başvurusunun reddine ilişkin dava Birliğimiz lehine sonuçlanmıştır. Mesleki açıdan son derece önemli olan emsal niteliğindeki bu kararın camiamıza hayırlı olmasını dileriz.