07.01.2021 12:32:47 Paylaş

Disiplin Cezaları Posta Masrafının Yatırıldığı Hesap Değişmiştir

Turist Rehberleri hakkında disiplin işlemi yapılabilmesi için, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde “Disiplin soruşturması açılması amacıyla yapılan kişisel başvurularda posta bedeli başvuru sahibinden tahsil edilir…” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

Bu nedenle, şikâyet dilekçelerinin işleme alınabilmesi ve Birlik Disiplin Kurulu tarafından gerekli işlemlerin başlatılabilmesi için yatırılan iadeli taahhütlü yazışma posta masraf bedeli olan 20 TL (yirmi Türk Lirası)’nin aşağıda belirtilen yeni hesaba yatırılması halinde disiplin işlemleri başlatılabilecektir.

HESAP ADI: Turist Rehberleri Birliği

BANKA       : Türkiye Ekonomi Bankası - 382 Çankaya ANKARA

IBAN           : TR31 0003 2000 0000 0084 5589 19

HESAP NO : 84558919