25.03.2020 12:52:06 Paylaş

Destek Kapsamı Hakkında Duyuru

İçinde bulunduğumuz kriz süreci içerisinde alınan ekonomik kararlar çerçevesinde sunulan olanakların bazılarından meslektaşlarımız da faydalanabilecektir. 

Bir işverene bağlı olarak çalışan meslektaşlarımızın son üç yılda 450 gün sigortalı ve son üç ayda 45 gün aynı işyerinden sigortalı olmaları durumunda "Kısa Çalışma Ödeneği" nden faydalanmaları mümkündür. Bu ödenekten faydalanmak için gerekli başvuruyu işverenin yapması gerekmektedir. Yukarıdaki koşulları taşıyan meslektaşlarımız için işveren tarafından yapılacak başvuru sonucunda maaş ödemesinin belli bir oranının 3 ay süresince devlet tarafından yapılması mümkün olacaktır. 
Meslektaşlarımızın faydalanabileceği bir diğer imkan da kendileri vergi mükellefi olanların gelir vergisi ödemelerinin ertelenmesi imkanıdır. Buna göre gelir vergisi mükellefi olan meslektaşlarımızın Nisan, Mayıs, Haziran aylarında tahakkuk eden vergilerinin ödeme süresi altı ay ertelenerek Ekim, Kasım, Aralık aylarının son haftasında yapılabilecektir. 
Mesleğimizi kapsayan ekonomik destekler duyuruldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.