27.12.2019 17:11:23 Paylaş

2020 Yılı Çalışma Kartları Hakkında Duyuru

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Kanun kapsamında hazırlanan Meslek Yönetmeliğinin 27 inci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki Çalışma kartı, Birlik yönetim kurulu tarafından, kimlik bilgilerini içerecek, üzerinde fotoğraf ve kayıt numarası bulunacak şekilde hazırlanır, onaylanır ve Aralık ayı sonuna kadar odalara teslim edilir. Odalar, bir yıl süre ile geçerli olacak çalışma kartlarını, takip eden yılın Ocak ayı içerisinde eylemli turist rehberlerine teslim eder. Çalışma kartı almak isteyen turist rehberleri Kasım ayı içinde odalara müracaat etmek zorundadırlar. Ancak ilk başvurularda veya eylemsiz turist rehberliğinden eylemli turist rehberliğine geçiş başvurularında çalışma kartı bu fıkradaki süreler aranmaksızın düzenlenir. Bu hallerde çalışma kartı, ait olduğu yılı takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar geçerlidir.” hükmüne istinaden 2020 yılı çalışma kartı basımlarına başlanmış ve odalarımıza gönderilmek üzere kargoya verilmiştir.

Birliğimiz tarafından belgesiz/kaçak rehberlik faaliyetlerine yönelik yapılan  denetimlerde çalışma kartının bire bir kopyasının çıkarıldığı ve bu şekilde kaçak/belgesiz rehberlik hizmeti verenlerin olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, mesleğimizin korunması ve bu şekilde belgesiz/kaçak rehberlik faaliyetlerinin en aza indirgenmesi amacıyla 2020 yılı çalışma kartı görselinin sosyal medya gibi platformlarda paylaşılmaması önem taşımaktadır.