23.09.2019 14:51:08 Paylaş

Disiplin Cezaları Posta Masrafında Değişiklik

Turist rehberleri hakkında disiplin işlemi yapılabilmesi için, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde; “Disiplin soruşturması açılması amacıyla yapılan kişisel başvurularda posta bedeli başvuru sahibinden tahsil edilir…” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

Bu nedenle, şikâyet dilekçelerinin işleme alınabilmesi ve Birlik Disiplin Kurulu tarafından gerekli işlemlerin başlatılabilmesi için yatırılan iadeli taahhütlü yazışma posta masrafı 2019 yılı ücreti olan 100 Türk Lirası, TUREB Yönetim Kurulunun 04 Eylül 2019 tarihli toplantısında alınan karar gereği 75 Türk Lirası (yetmiş beş Türk Lirası) olarak değiştirilmiştir.

Bu tutarın Turist Rehberleri Birliğinin aşağıda belirtilen hesabına yatırılması halinde disiplin işlemleri başlatılabilecektir.

HESAP ADI: Turist Rehberleri Birliği

BANKA       : Halkbankası Maltepe Şubesi-Ankara

IBAN           : TR 74 0001 2009 4070 0016 0000 91

HESAP NO : 16 0000 91 no’lu hesabı