20.09.2019 15:59:43 Paylaş

Yazılı Sonuçlarına İtiraz Hakkında Bilgilendirme

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin 8. maddesinin 8. fıkrasındaki “Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç yedi gün içinde Birliğe yazılı olarak yapılır. Yabancı dil yazılı sınav sonuçlarına itirazların incelenmesine ilişkin Birlik tarafından aynı nitelikte yeni bir komisyon oluşturulur. Komisyon en geç on gün içinde itirazları karara bağlar ve sonuçlar Birlik tarafından ilan edilir.” hükmüne istinaden yazılı sınav sonuçları yeni komisyonlar tarafından değerlendirilmiş ve değerlendirme sonuçları itiraz eden adaylara SMS yoluyla bildirilmiştir.