09.09.2019 15:07:23 Paylaş

TUREB Dil Sınavı Sonuçları Hakkında Önemli Bilgilendirme

Birliğimiz tarafından 02-06 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan yabancı dil seviye tespit ve dil ekletme yazılı sınav sonuçlarına göre başarılı olanların listesi bu hafta içerisinde e-devlet sistemine girilmek üzere TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilecektir. Bakanlık tarafından sisteme giriş yapıldıktan sonra rehber adayları ve rehberlerimiz başvurularını yapabilecektir.

Yazılı Sınav Sonuçlarına İtiraz İçin:

  Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin 8. maddesinin 8. fıkrasındaki “Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç yedi gün içinde Birliğe yazılı olarak yapılır. Yabancı dil yazılı sınav sonuçlarına itirazların incelenmesine ilişkin Birlik tarafından aynı nitelikte yeni bir komisyon oluşturulur. Komisyon en geç on gün içinde itirazları karara bağlar ve sonuçlar Birlik tarafından ilan edilir.” hükmüne istinaden yazılı sınav sonuçlarına itiraz edilebilir.

İtiraz dilekçesinin yazılı olarak belirlenen süre içerisinde imzalı ve iletişim bilgilerini içerir şekilde infotureb@tureb.org.tr  adresine e-posta veya 0 312 4170394 numarasına faks yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.