19.04.2019 17:35:41 Paylaş

Pasaport İşlemleri Hakkında

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Birliğimiz arasında yapılan yazışmalar doğrultusunda pasaport başvurularında yer alan meslek ve unvan tablosuna “Turist Rehberi” bilgisi eklenmiş olup adı geçen bilgi rehberimizin pasaport başvurusunda beyan/talep etmesi halinde Mayıs 2019’dan itibaren kullanılabilecektir.