12.07.2018 15:54:08 Paylaş

Olağanüstü Genel Kurul Hakkında Önemli Duyuru

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında seçim olması halinde yeni yönetimin görev süresinin ne kadar olacağı konusunda yanlış ve yalan bilgilerin ortada dolaşması sonucunda hem hukuk danışmanlarımızdan hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinden görüş istenmiştir. Bu doğrultuda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne 15/03/2018 tarihinde yazı yazılmış ve konu ile ilgili Birliğimize gelen 26.04.2018 tarihli cevap yazısında, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun 10. maddesinin 6. fıkrasının (b) bendinde yönetim kurulunun genel kurulca seçileceğinin hüküm altına alındığı, bu durumda olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi halinde bu üyelerin görev sürelerinin bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar devam edeceği, 3 (üç) yıl olarak belirlenemeyeceği bildirilmiştir.

Sonuç olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Birlik hukuk danışmanlarımızdan alınan görüşler neticesinde; olağanüstü genel kurulda seçim olması halinde göreve gelecek yeni yönetim kurulunun görev süresi mevzuatımız gereği bir sonraki olağan genel kurul toplantısına yani Şubat 2019 tarihine kadar geçerli olacaktır. Bunun yanı sıra, Birliğimize bağlı on üç meslek odası bu yıl Kasım Aralık aylarında olağan genel kurullarını yapacaktır.

 

Delegelerimize duyurulur.

                                                                                                                                                                                           TUREB Yönetim Kurulu Başkanlığı