01.11.2017 15:05:57 Paylaş

2018 YILI ÇALIŞMA KARTI BAŞVURULARI BAŞLADI

      6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun; 2/1-c maddesi; Çalışma kartı: Eylemli turist rehberlerine, kayıtlı oldukları oda tarafından bir yıl süreyle geçerli olmak üzere mesleği fiilen icra edebileceklerine ilişkin olarak verilen izin belgesini... ifade eder. 4/3. maddesi; “Odaya üyelik koşullarını kaybetmiş veya odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemiş olanlara çalışma kartı verilmez.” düzenlemesini içermektedir.” hükümlerine istinaden ve Turist Rehberleri Birliği'nin Genel Kurullarında  düzenlenecek belgelerden alınacak ücretler usulüne  ve 18 Ocak 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, "Kart Ücretlerinin TUREB Yönetim Kurulunca belirlenmesi" kararına göre 2018 yılı çalışma kartı ücreti 150,00 TL (yüz elli Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

*Ödemeler, Halkbankası Paraf Karta iki taksit şeklinde de yapılabilir.

*Başvurular,  01 Kasım 2017 tarihinden itibaren bağlı olduğunuz odanızın web sayfası üzerindeki 2018 Çalışma Kartı Başvurusu butonu, eğer yoksa https://rehber.tureb.org.tr adresi üzerinden yapılabilir.