05.12.2016 11:35:55 Paylaş

Disiplin Cezaları Posta Masrafında Değişiklik

Turist Rehberleri hakkında disiplin işlemi yapılabilmesi için, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde “Disiplin soruşturması açılması amacıyla yapılan kişisel başvurularda posta bedeli başvuru sahibinden tahsil edilir…” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

            Bu nedenle, şikâyet dilekçelerinin işleme alınabilmesi ve Birlik Disiplin Kurulu tarafından gerekli işlemlerin başlatılabilmesi için yatırılan iadeli taahhütlü yazışma posta masrafı ücreti tutarı olan 50,00 (elli) TL, TUREB Yönetim Kurulu’nun 4 Aralık 2016 tarihli toplantısında alınan karar gereği 2017 yılı için 75,00 (yetmişbeş) TL olarak belirlenmiştir.

Bu tutarın Turist Rehberleri Birliği’nin aşağıda belirtilen hesabına yatırılması halinde disiplin işlemleri başlatılabilecektir.

HESAP ADI: Turist Rehberleri Birliği

BANKA       : Yapı Kredi Bankası Ankara İzmir Caddesi Şubesi

IBAN           : TR97 0006 7010 0000 0095 0836 69

HESAP NO : 395-95083669 no’lu hesabı