30.11.2016 17:47:54 Paylaş

Rehber Bilgi Sistemi Yayına Başlamıştır

Birliğimiz tarafından çalışmaları tamamlanan Rehber Bilgi Sistemi (RBS) bugünden itibaren yayına başlamıştır.

RBS  ( Rehber Bilgi Sistemi ); TUREB, Turist Rehberleri Odaları, rehberler ve aday rehberler (hazırlık aşamasında) için yürütülmesi gereken temel süreçleri sayısal ortama taşımak üzere geliştirilen yazılım parçalarından oluşan bir platformdur. 

Tüm paydaşlar için süreçleri kolaylaştırmayı ve doğru veriler ile çalışmayı hedeflemektedir. Genişletilebilir teknolojik alt yapısı sayesinde doğabilecek yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek durumda geliştirilmektedir.

Sistem aşağıdaki temel modülleri içermektedir:

  • RBS TUREB Modülü
  • RBS Rehber Odası Modülü
  • RBS Rehber Modülü
  • RBS Aday Rehber Modülü (hazırlık aşamasında)
  • KPS Kimlik Paylaşım Sistemi ve Mernis Entegrasyonu (geliştirme aşamasında)
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Rehber Sorgulama Entegrasyonu
  • RBS Gezi Modülü (planlanan)
  • RBS Sınav Modülü (planlanan)
  • Disiplin Kurulu Yazılımı için Entegrasyon (planlanan)

Sistem aracılığıyla rehberler, odalar ve TUREB olarak aşağıdaki işlemler kolaylıkla yapılabilmektedir:

Rehber Açısından:

Bilgi güncelleme

Çalışma kartı başvurusu

Oda nakil başvurusu

Eylemli -eylemsiz başvurusu

Dil ekletme başvurusu

Bölge ekletme başvurusu

Uygulama gezisi başvurusu

Başvuru durumu takibi

Oda Açısından:

Rehber oda nakil işlemleri kayıt ve onay

Rehber eylemli-eylemsiz değişikliği kayıt ve onay

Dil ekleme

Bölge ekleme

Çalışma kartı başvuru listeleme

Çalışma kartı başvuru kontrol

Çalışma kartı başvuru onay

Rehber eksik bilgi listeleme ve eksik bilgileri tamamlama

Uygulama gezisi başvuru listeleme

Yeni rehber kaydı

Oda iletişim bilgileri güncelleme

Oda yönetim kurulu, denetim kurulu bilgilerinin sisteme girişi ve güncel tutulması

Oda delegelerinin sisteme girişi ve bilgileri güncel tutma

Rehber arama

Uzmanlık sertifikaları girişleri

TUREB Açısından:

Çalışma kartı başvurularının online kabul edilmesi ve odaların onayına gönderilmesi

Başvuru listelerinin oluşturularak çalışma kartlarının basımı

Eylemli-eylemsiz değişiklik başvurularının izlenmesi

Oda nakil başvurularının izlenmesi

Çalışma kartı başvuru durum raporları

Odaların rehber bilgi sistemi üzerinde yapmış olduğu değişiklikleri kullanıcı bazında loglama

Ödeme sistemi kontrolü

Oda tanımlarının yapılması ekleme veya çıkarma

Dil tanımlarının yapılması ekleme veya çıkarma

Bölge tanımlarının yapılması ekleme veya çıkarma

TUREB ve oda tarafında kullanıcı oluşturma veya silme

Rehber arama, listeleme ve istatistiki bilgilerin çıkartılması

 

Rehber Bilgi Sistemi aracılığıyla 2017 yılı çalışma kartı başvurularını kredi kartı veya banka kartı ödeme seçeneğiyle https://rehber.tureb.org.tr adresinden yapabilirsiniz.