30.11.2015 00:00:00 Paylaş

BAKANLIĞA RUHSATNAME,BÖLGE ve DİL EKLETME BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

Turist Rehberliği Bölümü mezunlarından ruhsatname talebinde bulunacakların dikkatine:

Üniversitelerin Turist Rehberliği bölümlerinin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olan ve yabancı dil yeterliliğine sahip bulunanların uygulama gezisi, başarı belgesi veya onaylı örneği ve T.C. kimlik numarasının yer aldığı dilekçe ile birlikte aşağıdaki belgeler;

 1. Diplomanın onaylı örneği,
 2. İki adet vesikalık fotoğraf,
 3. Ruhsatname için yatırılan banka dekontu (Ziraat Bankası Heykel Şubesi DÖSİM 62.00.01 Kurumsal tahsilat koduna 30 TL),
 4. Uygulama gezisini tamamladı belgesi,
 5. Yabancı dil başarı belgesi (Sınav sonuçları Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderildiğinden herhangi ayrı bir belgeye ihtiyaç yoktur),
 6. Sabıka kaydı belgesi,
 7. Yerleşim yeri belgesi,

ile birlikte doğrudan veya posta yolu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na müracaat edilmesi gerekmektedir.

 

 

BÖLGE EKLETMEK İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Hangi bölge/bölgeleri ekletmek istediğine ilişkin dilekçe
 • Ruhsatnamenin aslı
 • 30-TL Ruhsatname yenileme ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu  (Ziraat Bankası Heykel Şubesi DÖSİM 62.00.01 Kurumsal tahsilat koduna 30 TL), TR 48 000 100 253 303 483 170 5190)
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • TUREB'ten alınacak Uygulama Gezisini tamamladığına dair belge

 

 

RUHSATNAMEYE DİL EKLETMEK İÇİN İSTENEN BELGELER

Birliğimiz tarafından 26-29 Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen Dil Ekletme ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavlarında başarılı olan rehberlerin, başarılı oldukları dili ruhsatnamelerine ekletebilmek için bir dilekçe ve aşağıdaki belgelerle birlikte T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

 • Hangi dilden başarılı olduğunuzun belirtildiği dilekçe
 • Ruhsatnamenin aslı
 • 30-TL Ruhsatname yenileme ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu  (Ziraat Bankası Heykel Şubesi DÖSİM 62.00.01 Kurumsal tahsilat koduna 30 TL), TR 48 000 100 253 303 483 170 5190)
 • 1 adet vesikalık fotoğraf

 

 * Dilekçe Örneklerini aşağıdan indirebilirsiniz..