16.09.2015 00:00:00 Paylaş

DİL EKLETME VE SEVİYE BELİRLEME SINAVI

DUYURU

26-29 Kasım tarihlerinde Ankara’da yapılacak “Dil Ekletme ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı” başvuruları, postadan kaynaklanan gecikmeler, yurt dışında veya uzun süreli turda olan rehberlerin talepleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Kararı ile 02.11.2015 mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

İlgilenen rehber ve rehberlik bölümü öğrencilerine duyurulur…

TUREB YK

 

          Birliğimiz tarafından, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince hazırlanan Meslek Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin (r) bendi gereğince; rehberlik bölümü öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak“Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı”,  Dil Ekletme Sınavı başlıklı 18 inci maddesi gereğince ise ruhsatnamelerine yeni bir dil ekletmek isteyen turist rehberlerine yönelik olarak  “Dil Ekletme Sınavı” yapılacaktır.

 

SINAV YERİ VE SINAV TARİHLERİ

Sınav Yapılacak İl                        Sınav Tarihleri

Ankara                                          26-29 Kasım 2015 tarihleri arasında          

SINAVLARIN ŞEKLİ

*Dil ekletme ve seviye tespit sınavına katılacaklar için;

-Yabancı dil sözlü

-Yabancı dil yazılı

DİL EKLETME VE SEVİYE BELİRLEME SINAVI BAŞVURUSU İÇİN

İSTENEN BELGELER

1-Dil Ekletmek isteyen rehberler

Başvuru formu ekinde Banka dekontu, 2 adet fotoğraf, Çalışma kartının fotokopisi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2-Rehberlik bölümleri mezunu veya öğrencileri

Başvuru formu ekinde onaylı Mezuniyet veya öğrenim belgesi, 2 adet fotoğraf, sınav ücreti banka dekontu, Nüfus Cüzdanı fotokopisi

BAŞVURU YERİ VE SÜRESİ

Dil Ekletme Sınavı ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına katılacak adayların, Birliğin web sayfasından ( www.tureb.org.tr) temin edecekleri Sınav Başvuru Formunu doldurarak başvuru için gerekli belgelerle birlikte 28 Eylül-2 Kasım 2015 tarihleri arasında TUREB’e şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir

SINAV ÜCRETİ

Sınav ücretleri Turist Rehberleri Birliği’nin T. Vakıflar Bankası’nın T.A.O. Başkent Ankara Şubesi TR30 0001 5001 5800 7301 5766 26 no’lu Sınav Ücreti hesabına 250.00tl simge (ikiyüzellitürklirası) yatırılacaktır.

 (Sınava girilecek her bir dil için ayrı ayrı ücret yatırılacaktır. Sınavlar için yatırılmış ücretler sınava girilmese dahi iade edilmeyecektir.)

KOMİSYON OLUŞTURULMASI

Mevzuat gereğince her bir dil için ayrı ayrı komisyon oluşturulması gerekmektedir. Ancak zaman zaman komisyonların oluşturulmasında güçlükle karşılaşılmaktadır. Bu nedenle Dil Ekletme Sınavı ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı için başvurulan dilde en az 5 kişinin müracaat etmesi halinde komisyon oluşturularak sınav gerçekleştirilecektir. Başvurular tamamlandıktan sonra belirtilen sayının altında kalan dil gruplarına müracaat edenlere bilgi verilecek, sınavın gerçekleşememesi halinde bu durumdaki adaylara yatırdıkları ücretler iade edilecektir. 

NOT: Sınav programı ve yeri daha sonra Birliğin web sayfasından duyurulacaktır.

 

Dokümanlar