17.12.2014 00:00:00 Paylaş

2014 Yılı Çalışma Kartı Seçildi

2014 yılı için çalışma kartı başvuruları yasa ve ilgili mevzuat gereği Kasım ayı içerisinde odalara yapılmış ve hazırlanan listeler Birliğimize ulaşmıştır.

Daha önce söz verdiğimiz gibi bu yıl Güzel Sanatlar Fakültesi destekli tasarımlar ile profesyonel grafikerlerin çalışmalarından oluşan 8 örnek oylamaya sunulmuş ve en çok oyu alan yukarıdaki tasarım kullanılarak kartların basımına geçilmiştir.

Oylama için sürenin az oluşu Birliğin kuruluşu, 2013 yılı çalışma kartlarının geç dağıtılması gibi nedenlerden kaynaklanmıştır. Önümüzdeki yıldan itibaren tasarımların erkenden çalışılarak yaz aylarında oylamanın başlatılması ve Eylül ayında sonlandırılması daha uygun olacaktır. Bu yönde hazırlıklarımızı planlıyoruz.

Çalışma Kartları ücretleri konusunda her ortamda değişik tartışmaların yapıldığına tanık olmaktayız. Birliğin ilk Genel Kurulunda kartlar için alınacak ücretin odaların yönetim kurulları tarafından belirlenmesi kararı alındığı için TUREB 2013 yılı içerisinde herhangi bir yönlendirmede bulunamamıştır.
 
Yine Genel Kurul Kararı gereği oluşan Temsilciler Meclisi toplantısı Kasım ayında Ankara da yapılmış, odalar tarafından farklı uygulanan kart bedellerinin rehber kamuoyunda sürekli tartışma konusu olduğu, bunun yerine Birlik tarafından tek bir ücret belirlenmesinin yerinde olacağı söylenmişse de yapılacak yeni bir Genel Kurula dek bunun hukuken mümkün olmadığı konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Temsilciler Meclisi Toplantısında  Birlik için 2013 yılında kart başına alınan 10-TL katkı bedelinin 2014 yılı için 30-TL/kart olarak açıklanması, buradan gelecek kaynak ile Birlik denetim ve kontrolü altında daha adaletli dağıtım yapılarak tüm odalarımızın özellikle denetimlerde aynı derecede etkin hale getirilmesi tavsiye edilmiştir. Oy birliği ile alınan bu tavsiye kararı TUREB yönetimince de uygun görülmüştür. Bu durumda üye sayısı az olan odalarımızın çalışmalarda daha etkin yer alabilmesi için gereken yardımlar Birlik tarafından yapılacaktır.

Birliğe aktarılacak kart katkı bedelinin dışındaki ücret belirlenmesi yapılacak ilk Birlik Genel Kurulunda alınacak yeni bir karara dek oda yönetim kurullarının yetkisi dahilindedir. TUREB yönetimi olarak, bu yıl alınacak Birlik katkı payı dahil ücretin 2013 yılında alınan ücretlerin üzerine çıkmaması, hatta mümkünse aşağıya çekilmesini önermekteyiz.

Saygılarımızla,
TUREB YK