31.12.2013 00:00:00 Paylaş

DİL EKLETME ve YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI PROGRAMI

TUREB

TURİST REHBERLERİ BİRLİĞİ

DİL EKLETME ve YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI PROGRAMI

Daha önce web sayfamızda ilan edildiği üzere sınav 10 Ocak 2014 tarihinde başlayacaktır. Sınava başvurular beklenilenin çok üzerinde olduğundan program çalışması uzamış ve ancak tamamlanabilmiş olup başvuru sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur.

Sınav; ANKARA ATATÜRK LİSESİ, SIHHIYE/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınav Giriş Kimlik Kartları, sınavın başlamasından 30 dakika önce imza karşılığı dağıtılmaya başlanılacaktır. Sözlü sınavlara sıra numarasına göre girileceğinden kartların alımında buna göre davranılması gerekmektedir.

Yönetmelik gereği sınav önce sözlü olarak yapılacaktır. İngilizce dilinden katılımın çok olması nedeniyle sözlü sınav sonuçlarında başarılı olanlar aynı günün akşamı www.tureb.org.tr adresinde yayınlanacak ve yazılı sınavı bekleyeceklerdir. Ancak, 13.01.2014 tarihinde sözlü sınavı tamamlanmamış adayların sınavlarının tamamlanmasının ardından o günkü başarılı olanlar sınav yerinde ilan edilerek verilecek saatte daha önceden İngilizce Sözlü Sınavından başarılı olmuş tüm adaylarla birlikte aynı anda Yazılı Sınav olacaklardır.

Diğer tüm dillerde sözlü ve yazılı sınavlar 11-12 Ocak tarihlerinde tamamlanacaktır. Sözlü sınavlardan başarılı olanlar sınav yerinde ilan edileceği gibi yukarıda verilen Birlik web sitemizde de duyurulacaktır.

Birden fazla dilden sınava giren adayların sözlü saatlerinin çakışması halinde durumu Sınav Koordinatörü olan TUREB Başkan Yardımcısı Mehmet ULUSOY’a bildirmeleri durumunda herhangi bir mağduriyete uğramalarının önüne geçilecektir.

Sınava başvurulan bütün dillerde sınav komisyonu oluşturulabilmesi için resmi yazışmalar yapılmıştır. Tüm başvuru sahiplerine başvurdukları dilde sınav olma hakkının tanınması için çaba gösterilmektedir. Ancak, bazı dillerde bir veya iki başvuru olan ve üniversitelerde eğitimi verilmeyen dillerle ilgili resmi yazışmaların tamamlanmasının ardından eğer komisyon kurulamayan dil/diller olursa durum başvuru sahiplerine doğrudan bildirilecektir.

Özellikle İngilizce’den sınava girecek adayların verilen listelerdeki yerlerine göre gelişlerini ayarlamaları halinde sınav yerinde yığılmanın da önüne geçilecektir. Buna göre günlük listelerin ilk yarısındaki adaylar öğleye dek, kalanlar ise öğleden sonra sınava alınacaklardır. Mücbir sebeplerle zamanında sınava gelemeyenler durumlarını gerekçeleri ile birlikte sınav koordinatörüne bildirmeleri halinde gün sonunda sözlü sınava girebileceklerdir.

Sınavlara girecek tüm adaylara başarılar diler; bu vesile ile Yeni Yıllarını Kutlar, Yeni Yılın hepimize sağlık, mutluluk, başarı ve huzur getirmesini temenni ederiz.

TUREB YK

SINAV TAKVİMİ