04.04.2014 00:00:00 Paylaş

TUREB; TÜRSAB ı Hukuka, İRO yu da Rehber Haklarına Sahip Çıkmaya Davet Ediyor...

SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIMIZ;

Birliğimize,  İstanbul Turist Rehberleri Odası ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği arasında denetimlerle ilgili olarak bir protokol imzalanacağı bilgileri ulaşmıştır.

 Bunun üzerine Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile İstanbul Turist Rehberleri Odasına bir yazı yazılarak, denetimlerin Meslek Kanunu, Meslek Yönetmeliği ve bu kapsamda hazırlanarak Bakanlık tarafından onaylanarak internet sayfasından yayınlanan,  Birliğimiz ile TÜRSAB a da gönderilen ve uzun zamandır da uygulanan “Denetim Usul ve Esasları” doğrultusunda yapıldığı belirtilerek, denetimlerin mevzuat gereğince nerede ve nasıl yapılacağı belli iken denetimlerle ilgili olarak, farklı bir uygulama yapılmasına ilişkin protokol yapılmasının yasal olmadığı bildirilmiştir.

Hukukçu arkadaşlarımız mevzuat konularını daha iyi bilmektedirler; denetimlerle ilgili olarak yürürlükte bir mevzuat vardır ve odalar denetimlerini bu mevzuat çerçevesinde yapmaktadırlar. Tüm odalar denetimlerini bu mevzuata tâbi olarak yapmakta iken, bir odanın yetki çevresindeki denetimlerini başka bir kuruluşla imzaladığı işbirliği protokolünde belirlenen kriterler doğrultusunda farklı bir uygulamada yapmasının mümkün olmadığı ve denetimlerde uygulama birlikteliğin sağlanması amacıyla imzalanacak olan işbirliği protokolünün de ancak odaların üst organı olan Birlik tarafından yapılmasının daha doğru bir davranış olacağı malumlarıdır.

 Ancak, 03.04.2014 tarihinde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile İstanbul Turist Rehberleri Odası arasında imzalanan “Kaçak/Belgesiz Acentacılık ve Rehberlik Denetimleri İşbirliği Protokolü” ile mevzuatla belirlenen denetim yerleri ile usul ve esaslarının yok sayıldığı ve Rehber arkadaşlarımızın çalışma alanlarının kısıtlandığı, denetim yerine denetimsizliğin öngörüldüğü ve uzun yıllardır TÜRSAB ın mücadele vererek elde etmek istediği müze ve ören yerlerinde denetim yapılsın taleplerinin bu işbirliği ile hayata geçirildiği görülmektedir.

Protokol ile,

  • Transferlerde rehber bulundurma zorunluluğunun kaldırıldığı,
  • Araç denetimlerinin kalkış ve varış noktalarında yapılacağı, seyir halinde araç durdurulmasının yasaklandığı,

 

Denetimlerin ise öncelikle,

  1. Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Sultanahmet Camii ve Sultanahmet Meydanı,
  2. Kariye Müzesi, Süleymaniye Camii, Fener Rum Patrikhanesi, Miniatürk, Panaroma 1453 Fetih Müzesi,
  3. Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Boğaz Turu İskelesi
  4. Kapıkule ve Edirne de  

yapılabileceğine ilişkin düzenleme getirilmiştir.

 

Bu konuda bizi daha da üzen, yapılan protokolün imza sahiplerinden tarafımıza ulaşmış herhangi bir bilgilendirmenin dahi olmamasıdır.

Yine dikkatimizi çeken bir başka hususta bu protokolün rehberlerin somut çıkarları ve hukuki hakları aleyhinde olması ve Birlik ruhunun etik ilkelerinin fiilen çiğnenerek orta ve uzun vadede yegâne dayanağımız olan Meslek Kanunu ve Meslek Yönetmeliğinin sulandırılmasıdır.

Ayrıca, Meslek Kanunu gereğince Birliğimizce düzenleme çalışmaları devam eden ve tamamlanmak üzere olan meslek yönetmeliğimize de TÜRSAB ın yapmaya çalıştığı müdahaleye ön ayaklık ve yandaşlık eden İRO yönetimini tüm mesleki birikimlerimizi yok saymasından dolayı kınıyoruz.

Bu arada, TURSAB Başkanı Sayın Başaran ULUSOY adına da çok üzüldüğümüzü belirtmek isteriz, kendisi bir Birlik Başkanıdır, BYK Başkanı değildir. Birlik Başkanının prestij açısından muhatabının da meslek kuruluşu olan Birliğin Başkanının olduğunu düşünmekteyiz.

Sonuç olarak, iki muhatap açısından da düşürülen durum etik olmamıştır. Yine de kendilerini aklıselime davet ediyor konunun tarafınızca değerlendirilmesini, yapılan anlaşma ve imzalanan işbirliği protokolü ile de neyin amaçlandığının bilinmesini takdirlerinize sunuyoruz.

 

TUREB YÖNETİM KURULU

 

EKLER:

  1. İmzalanan İşbirliği Protokolü
  2. Denetim Usul ve Esasları