29.04.2014 00:00:00 Paylaş

Müze ve Ören Yerlerinin Mesai Saatlerinin Uzatılması

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden alınan 15.04.2014 tarih ve 74021 sayılı yazıda;  ekte yer alan Müze ve Örenyerlerinin Turizm sezonunun başladığı 15 Nisan tarihinden 20 Ekim 2014 tarihine kadar  (Ankara, İstanbul ve İzmir de 01 Kasım tarihine kadar) her türlü güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla saat 19.00’ a kadar (Saati özel belirtilen yerler hariç) uzatılarak ziyarete açık tutulacağı, diğer müze ve örenyerlerinin mesai saatlerinin ise 5442 sayılı İl Özel İdare Kanunu uyarınca valiliklerce düzenleneceği ve ihtiyaç duyulması halinde ise ilgili valiliklerin izni ile saat 23.00 e kadar açık tutulacağı Kültür ve Turizm Bakanlığının (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) 02.04.2014 tarih ve 65396 sayılı Onayı ile uygun görüldüğü belirtilmiştir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Müze ve Ören Yerleri