02.05.2014 00:00:00 Paylaş

YERLEŞİM YERİ DEĞİŞEN REHBERLERE ÖNEMLE DUYURULUR

Bilindiği üzere, Meslek Kanunu ve bu kapsamda hazırlanan ve halen yürürlükte bulunan Meslek Yönetmeliğinin “ Oda Üyeliğine Kabul” başlıklı 32 inci maddesinin 7 inci fıkrasında “ Yerleşim yeri değişen turist rehberleri, eski yerleşim yerine göre üyesi bulunduğu odaya yerleşim yerinin değiştiği tarihten itibaren üç ay içinde bir dilekçe ekinde gerekli belgeler ile birlikte başvurmak zorundadır. Oda, turist rehberinin oda sicil dosyasını, nakil başvurusu ve eklerinin onaylı birer örneğini de ekleyerek, başvurudan itibaren iki hafta içinde nakil yaptırılmak istenen odaya gönderir” hükmü bulunmaktadır.

Bu nedenle, yerleşim yeri değişen rehber arkadaşlarımızın mağdur olmamaları açısından,   yerleşim yeri değişmiş olmasına rağmen bugüne kadar nakil talebinde bulunmamış olanların acilen nakillerini yeni yerleşim yerinin yetki çevresinde bulunan odaya aldırmaları önemle duyurulur.

 A.Zeki APALI
TUREB Başkanı