14.05.2014 00:00:00 Paylaş

Denetim Çalıştayı Sonuçlandı (14 Mayıs 2014)

DENETMENLER ANKARA DA TOPLANDI

10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde Ankara da Denetimlere İlişkin Usûl ve Esasların oluşturulması ve Turizm sezonuna hazırlık amacıyla, odalara bağlı profesyonel denetim elemanları ile odalarda denetimlerden sorumlu yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla bir Çalıştay düzenlenmiştir.

Söz konusu Çalıştayda Denetim Usûl ve Esasları, denetimlerde tutulan tutanakların doğru tutulması, kurum/kuruluşlar ile ilişkiler ve mevzuat konularında karşılaşılan sorunların çözümü konuları ele alınmıştır.

 Toplantı sonucunda,

  • Kolluk iştiraklerini sağlayacak ortak şablon ve yazı havuzunun oluşturulmasının sağlanması için platform oluşturulması; profesyonel denetmenlerle mail yoluyla iletişime geçilmesi,
  • Denetmenlerin uzmanlaşması için tüm güncel mevzuat ve genelgelerin duyurulması ve de uygulama şeklinin paylaşılması,
  • İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin denetimler konusunda bilgilendirilmesi ve denetimlere katılımlarının sağlanması konusunun zorlanması,
  • Denetmenlere yardımcı olunması için odaların rehber üyelere bilgilendirme yazısı yazılması ve de onların üyelerine çeşitli yollarla duyurulmasının sağlanması,
  • Mimar-Mühendisler Odasıyla bağlantıya geçilerek özel bütçeli denetim yetkisinin nasıl kullanıldığının araştırılması ve mesleğimize uyarlamasının yapılması,
  • Denetimler esnasında Acenta-Rehber sözleşmelerin resminin çekilmesi ve bunların vergisel yönünü araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumları ve Maliye açısından  düzenli olarak sorgulanmasının vergisel ve rehber hakları açısından TUREB kurulunca değerlendirilmesi,
  • Denetimler sonucunun web sayfasında ilanı; tutulan tutanaklarla ilgili Kurum ve Kuruluşlara gerekli yazışmaların yapılarak işlemlerin hızlandırılması ve sonucunda denetim etkisinin kamuoyuyla paylaşarak rehberler üzerinde moral-motivasyon etkisinin sağlanması,
  • Denetmenlerin iletişim bilgilerinin Disiplin Kuruluyla paylaşılması; böylelikle soruşturma sürecinin hızlandırılması,

konuları ele alınarak, denetimlerin etkin hale getirilmesi ve caydırıcı olabilmesi için olmazsa olmazlar olarak değerlendirilmiştir.

Saygılarımızla,

TUREB YK

Resim Galeri