31.05.2014 00:00:00 Paylaş

Soma'ya Yardım Kampanyası Süresi Doldu (31 Mayıs 2014)

13 Mayıs’ta Soma’da yaşanan maden faciası akabinde başlattığımız yardım kampanyası için belirlenen süre dolmuştur. Birlik üyesi odalarımız üzerinden herhangi bir yardım gelmeksizin verilen hesaba doğrudan yapılan yardım miktarı 2.900-TL olmuştur. Bağışta bulunan duyarlı meslektaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Farklı nedenlerle yardımda bulunamamış ancak zaman içinde bulunabilecek olanların Turist Rehberleri Vakfı (TUREV) üzerinden işlem yapmalarını öneriyoruz.

A. Zeki APALI

Soma’ya Yardım Kampanyası

13 Mayısta Soma’da bir maden ocağında meydana gelen facia hepimizi çok derin biçimde sarstı ve üzüntüye sevk etti. İnsana, emeğe, emekçiye verilen değerin ne kadar acımasız olduğu gerçeği ile yine yüzyüze kaldık. Haklı olarak meslektaşlarımız, ilk anlardan itibaren meslek kuruluşlarımız eliyle bir yardım kampanyasının başlamasını arzu ettiler. Biz daha serinkanlı biçimde konunun tartışılıp ve sürekli değişen yardım toplama prosedürünün netleşmesi adına acele etmemeyi, 26 Mayısta Çanakkale’de yapılması planlanan Alan Kılavuzları konusunun görüşüleceği TUREB Temsilciler Meclisi Toplantısı’nda bu konunun netleştirilmesini doğru bulduk. Yardımların kimler vasıtası ile nasıl ulaştırılacağı, doğru yerlere gidip gitmeyeceği konuları da ayrıca bizi düşündürüyordu.

Çanakkale’de toplanan Oda Başkanları ve temsilcilerinin bulunduğu toplantıya ilk gündem maddesi olarak “Soma’ya Yardım” konusu konuldu. Kurul üyeleriyle yardım konusu tüm ayrıntıları ile tartışıldı, görüş alışverişinde bulunuldu, Birlik hukuk danışmanlarının raporları incelendi.

Hukuk Danışmanlarının raporuna göre bu tür yardımlar 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na göre yapılabilir. Bunun için ilgili kurum organlarınca yapılacak hazırlık çalışmasından sonra valiliğe müracaat edilmesi, alınacak iznin ardından belirtilecek süre dahilinde geçerli olacak hesap açılarak duyurulması, toplanacak yardımların yine aynı yasa ile belirlenen ve izin talebinde belirtilecek yönetim organlarında görev yapan en az 3 kişilik kurul tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Konunun bu şekilde yasal bir zeminde çözümlenebilmesi için hazırlıklar son aşamada olup en kısa zamanda işlemler sonuçlanır sonuçlanmaz hesap bilgilerini paylaşacağız.

Tüm odalar ilgili, konuya duyarlı üyelerini bu hesap numarasına yönlendirecek. Doğrudan para yardımı yapmayı doğru bulmadık. Bir takım seçenekler üzerinde duruldu. Bir ya da daha çok işçi çocuğunun eğitiminin üstlenilmesi (toplanacak bağışlar ve imkanlar ölçüsünde); turizm okullarında öğrenim gören bir çocuk varsa ona burs verilmesi, yaşamını yitiren ya da yaralı kurtarılan işçilerin çocuklarına, turizmin diğer kurumlarıyla işbirliğine giderek bir tatil olanağını rehabilitasyon biçiminde sunmak gibi seçenekler üzerinde duruldu.  

Ayrıca, Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Sayın Ersen Yelkenkaya ve İRO YK üyesi Sayın Esmeray Akar, ilerleyen günlerde, bizzat Soma’ya giderek aileleri yakından görerek ve ihtiyaçları birinci elden tespit ederek bir rapor hazırlayacaklar. Yardım seçeneğimizin nihai kararında bu rapor etkili olacaktır. Toplanan paranın miktarı ve rapora göre; TUREB ve Rehber Odaları olarak Soma faciasında yaşamını yitiren, yaralanan, acılar çeken emekçilerimize yapacağımız yardım ile bir nebze de olsa kendimizi görevimizi yapmış hissedeceğiz. Bir daha bu acıları yaşamamayı dileriz.

Yardım yapmak isteyenler aşağıdaki banka hesap bilgilerinden maddi yardımda bulunabilirler.

TURİST REHBERLER BİRLİĞİ
Yapı ve Kredi Bankası İzmir Caddesi Şubesi / ANKARA
Hesap No : 395 – 950 836 69
IBAN : TR97 0006 7010 0000 0095 0836 69

Rehber kamuoyuna duyurulur.

TUREB YK