24.10.2014 00:00:00 Paylaş

İdari Para Cezaları

Bilindiği üzere, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince, turist rehberleri, taban ücret tarifesinde belirlenen ücretin altında hizmet sunamazlar ve tur için belirlenen ücreti ihtiva eden yazılı sözleşme yapmaları zorunludur.

Bu kapsamda, 2013 yılında Birliğimiz ve Odalar tarafından yapılan denetimlerde, Tur için yazılı sözleşme yapmayan veya taban ücretin altında ücret ile çalıştıkları tespit edilen 87 kişi hakkında Meslek Kanununun 5 maddesinin (b) bendinin 4 üncü fıkrası gereğince Birlik Disiplin Kurulu tarafından KINAMA cezası verilmiştir.

Ayrıca, Tur için yazılı sözleşme yapmadıkları veya taban ücretin altında ücret ile çalıştıkları Birlik Disiplin Kurulu’nca da tespit edilerek disiplin cezası ile cezalandırılan 87 kişi hakkında Meslek Kanununun 6 maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince,  Birliğimiz tarafından çeşitli miktarlarda İDARİ PARA CEZASI uygulanmış ve ilgililere tebliğ edilmiştir.

Meslektaşlarımızın söz konusu cezalarla karşı karşıya kalmamaları için Meslek Kanunu gereğince belirlenen hususlara riayet etmeleri ve mesleğimize hak ettiği değeri vermeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla,

TUREB YK