21.10.2014 00:00:00 Paylaş

SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU (21 Ekim 2014)

Son zamanlarda Birliğimize iletilen bilgilerde, bazı Seyahat Acentaları ile bu acentalara hizmet veren meslektaşlarımızın Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinin Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulduğunu gerekçe göstererek sözleşme yapmadıkları ve sözleşme yapmanın zorunlu olmadığı gibi bir algının oluşmasına neden oldukları hususları yer almaktadır.

Ancak, sözleşme yapma zorunluluğu yönetmelik ile değil Meslek Kanunu ile düzenlenmiştir.

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun Turist rehberi Ücretleri başlıklı 6 maddesinin 3 üncü fıkrasında;

Turist rehberlerinin tur için belirlenen ücreti ihtiva eden yazılı turist rehberliği sözleşmesi yapmaları zorunludur. Haklı nedenlerin bulunduğu hâllerde ve daha sonra yazılı olarak düzenlenmek kaydıyla e-posta, faks, telefon mesajı ve benzeri yollarla sözleşme yapılabilir.

4 üncü fıkrasında:

Tur için yazılı sözleşme yapmayan veya taban ücretin altında ücret ile çalışan turist rehberi, ilgili birlik tarafından her bir fiil için ayrı ayrı olmak, birlik bütçesine gelir kaydedilmek ve üç günlük taban ücretinden az olmamak üzere turun toplam süresine karşılık gelen taban ücret kadar idari para cezasıyla cezalandırılır.

Hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından yapılan Acenta denetimlerinde de, Belgeli rehber bulundurmayan, Tur için yazılı sözleşme yapmayan ve Taban ücretin altında rehber çalıştıran Acentalar hakkında da 1618 sayılı kanun gereğince idari para cezaları uygulanmaktadır.

Bu nedenle, meslektaşlarımızın cezai işlemle karşı karşıya kalmamaları ve mağduriyet yaşamamaları açısından hizmet sözleşmesi yapmadan tura çıkmamalarını önemle rica ederiz.

TUREB Yönetim Kurulu adına
 A.Zeki APALI

TUREB Başkanı