21.07.2022 16:37:40 Paylaş

Kamuoyuna Duyuru

Bir medya programında, gazeteci olarak tanınan Ertuğrul Özkök’ün, haddini aşarak mesleğimiz ile ilgili sarf etmiş olduğu sözleri esefle kınıyoruz.
Özkök ifadesinde, Güney Amerika’da illegal eylemleri ile tanınan “FARC” adlı örgütü örnek göstererek Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine terör eylemlerinde bulunan bir başka illegal örgüt mensuplarına silahlarını bırakarak Turist Rehberi olmalarını salık vermiştir. Açılımı “Fuerzos Armados Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo” olarak okunan FARC adlı yasadışı örgütün, eylem tiplerine bakıldığında, adam kaçırma, rehin alma, bombalama, uçak kaçırma ve ülkenin kolluk güçlerine yönelik saldırılar yer almaktadır. Finans kaynakları ile paravan, legal ve illegal faaliyet yürütmek veya bu tip faaliyetlerden haraç almak, gençliğimizin baş belası uyuşturucu ticaretinden de “grameje” adı verdikleri parayı toplamaktır.

Dünya kokain miktarının yarısına yakını karşılamakta olan bu örgütün mensuplarını ELLERİNDEKİ SİLAHLARI BIRAKIP TURİST REHBERİ YAPILMASI biz TÜRKİYE REHBERLERİNİ aşan uluslararası bir sorundur. Sadece silahtan ibaret olmayan bunca yasadışı işin orta göbeğinde yer alan kişilerin silah bıraktıkları 2016 yılından bu yana nasıl rehabilite edildikleri diğer faaliyetlerle aralarına nasıl mesafe koydukları tartışılır. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “FARC’ı listeden çıkarma kararı FARC’ın eski liderlerinin uyuşturucu kaçakçılığı da dahil ABD’ye yönelik tehditlerine karşı duruşumuzda bir değişiklik yapmamıştır.” ifadesini kullanmıştır.
Bizim ülkemizde silah bırakmamış olmakla birlikte yıllarca devletimizin askerini, polisini şehit eden Narko-Terör operasyonları yürüten yasadışı örgütün militanlarının turist rehberleri olmaları suretiyle silah bırakacaklarını söyleyen Özkök, ABD’nin başka ülkelerdeki başka örgütler ile ilgili kararlarını, onlara bakış açılarını referans alıyor olabilir. Örnek verdiği FARC gibi terör eylemlerinde bulunan, uyuşturucu ticareti yapan sayısız askerimizi ve polisimizi şehit eden böyle bir terör örgütünün mesleğimiz üzerinden masumlaştırılmasını manidar buluyor ve mesleğimizin onurlu, haysiyetli, vatansever mensupları adına esefle kınıyoruz.

Turist rehberliği 6326 sayılı kanun ve yönetmelikle korunan bir meslek olduğu gibi kimlerin hangi şartlarda “Profesyonel Turist Rehberi” ünvanına hak kazanabileceği yasal mevzuatla düzenlenmiş bulunmaktadır. Ülkemizde 90 kadar ön lisans, lisans ve yüksek lisans tarzında eğitim veren multidisipliner bir dal olan rehberlik bölümleri bulunmaktadır. Uygulama Eğitim Gezileri ve Yabancı Dil Sınavları yasal zorunluluktur”Rehberlik bölümleri ve mesleği, bir rehabilitasyon merkezi ya da aracı değildir.Her ne maksatla olursa olsun değil bir terör örgütü mensubunun, mevzuatta belirli koşulları taşımayan hiçbir kimsenin bu mesleği icra edemeyeceği hususunu önemle vurgulamak isteriz. Bu koşullardan biri de 6326 sayılı yasanın 3-1e maddesinde “…kasten işlenmiş bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkum olmamak…” şeklinde açıkça hüküm altına alınmıştır.Ülkemiz gibi, mesleğimiz de sahipsiz değildir, haddini aşanlara bunu hatırlatmak isteriz.
 
TUREB Yönetim Kurulu Adına
 A.Hakan EĞİNLİOĞLU