23.11.2016 17:28:15 Paylaş

Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun

Milletlerin her alanda kendini gösterebilmesi, gelişebilmesi ve ilerleyebilmesi eğitimle mümkündür. Eğitimli ve kültür düzeyi yüksek milletler, birçok uygarlığa imza atmışlar, iz bırakmışlar ve bütün dünya onları kendisine örnek almıştır. Çağdaş anlamda, uygar, kültürlü, birikimli ve etkili toplumlarda, milletlere yol gösterenler, ışık tutanlar öğretmenlerdir. Öğretmenler, eğitim ordusunun, kalbi sevgi dolu gönüllüleridir. Onlar elleri öpülen, uğurlarına gözyaşı dökülenlerdir. Onlara çok şey borçluyuz. Onlara minnet ve şükran hisleriyle doluyuz.

Atatürk, öğretmenlerin Kurtuluş Savaşı'nda nasıl canla başla çalıştıklarını yakından izlemiştir. Yurdumuzun düşman tarafından paylaşıldığı sırada öğretmenler Öğüt Kurulları oluşturarak halka ulusal bağımsızlık düşüncelerini yaymıştır. Öğüt Kurulları dışında öğretmenler on dört eğitim kuruluşu ile birlikte Milli Kongre Cephesini kurmuşlar ve düşmanların İzmir'i işgal ettikleri günlerde Sultanahmet Mitingini hazırlamışlardır. Bu mitingin konuşmacılarından çoğunu öğretmenler oluşturmuştur.

Başöğretmen Atatürk, öğretmenlerin Kurtuluş Savaşı'nda gösterdikleri etkinliği hep övmüştür. Atatürk yeni Türkiye'nin oluşumunda öğretmenlere büyük görevler düştüğüne ve çağdaş bir ulus olmamız için eğitimin yaygınlaşması gereğine inanmıştır. Atatürk, "Ulusları kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir" sözleriyle öğretmene verdiği önemi ve duyduğu saygıyı en güzel biçimde belirtmiştir.

Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981 yılında, 24 Kasım'ın her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

Öğretmenler Günü'nde öğretmenin toplum içindeki yeri, değeri belirtilir. Öğretmen sorunları dile getirilir. Öğretmenler Günü’nde eğitime, öğretime hizmet etmiş, saygınlık kazanmış öğretmenler anılır. Gençlerin yetişmesindeki katkıları anlatılır. 

Öğretmenler sevgi dağıtır. İçimizi aydınlatır. Bizi doğruya yöneltir. Bilgili kişiler olmamız için çaba gösterir. Dünyayı tanıtır. Öğretmen her alanda yeniliği, yenileşmeyi savunur. Gerçekleri anlatır. Beceri ve yeteneklerimizin gelişmesine yardımcı olur. Kısaca analar doğurur, öğretmenler yetiştirir.

Bizleri ham bir madde olarak ele alan öğretmenler, üzerimizde titiz, dikkatli ve sabırlı çalışmalar yaparak bizi şekillendirir. Duygularımıza, ruhumuza, fikirlerimize ve hayata bakışımıza en güzel desenleri verir. Bize doğruyu, güzeli, iyiyi, mertliği, milli duyguları ve Atatürk ilkelerine bağlılığı öğreten öğretmenlerimizdir. Bu vesileyle, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm saygıdeğer öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, saygı ve şükranlarımızı sunarız.