13.10.2016 17:28:15 Paylaş

A. Zeki APALI Öğrencilerle Buluştu

MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ,  TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRENCİLERİ MESLEK TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU.

Turizm rehberliği eğitiminin giderek önem kazandığı günümüzde Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü yeni eğitim-öğretim yılına, öğrencilerini sektörün duayenleri ile buluşturarak başladı. Turizm Rehberliği Bölümü tarafından düzenlenen “Turist Rehberliği Mesleği ve Güncel Sorunları” konulu panel 12 Ekim 2016 tarihinde Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi salonunda gerçekleştirildi. Panelist olarak Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Ahmet Zeki APALI ve Adana Bölgesel Turist Rehberler Odası (ADRO) Başkanı İsa AKDAĞ ve ADRO ikinci başkanı Kudret İDEMCİ katıldılar.  

Panelin ilk bölümü Turist Rehberliği Bölümü tanıtım sunumları ile başlamıştır. Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı A. Zeki Apalı ve Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ADRO) Başkanı İsa Akdağ’ın konuşmaları ile devam etmiştir. Panele Turizm Rehberliği Bölümü öğrenci ve öğretim üyeleri ile ADRO Yönetim Kurulu üyeleri ve ADRO’ya bağlı profesyonel turist rehberleri yoğun ilgi gösterdiler. Panelin ikinci bölümünde, panelistler öğrencilerin turist rehberliği mesleği ile ilgili sorularını cevapladılar. Öğrenciler; meslek yasası, yönetmelik, uygulama gezileri gibi özellikle merak edilen mesleğin geleceği gibi konularda detaylı bilgi sahibi olmanın rahatlığını yaşadılar. Diğer yandan öğrencilerin Doğu Akdeniz Bölgesi ile ilgili soruları Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı (ADRO) Başkanı İsa AKDAĞ ve ADRO ikinci başkanı Kudret İDEMCİ tarafından cevaplandı. Panelistler öğrencilerin turist rehberliği mesleği ile ilgili hazırladığı 40 soruyu yanıtlamışlardır. Öğrenciler sordukları soruların, panelistlerin sabırlı ve dostane cevaplanması, meslekle ilgili merak edilen noktaların aydınlatılması nedeniyle panelden mutlu ayrılmışlardır.


Yrd. Doç. Dr. Uysal YENİPINAR panelin sektörel işbirliğini güçlendirdiğini öğrencilerin uygulama gezileri ve yaz stajları ile ilgili sektörden destek alabilmelerini kolaylaştırdığını ifade etti. YENİPINAR,  başta Mersin Üniversitesi yönetimi ve Fakülte Dekanlarının bu tür etkinlikleri teşvik etmelerini memnuniyet verici bulduklarını belirtti. Öğrenciler panelle ilgili olarak, Turist Rehberliği meslek kanunu çıkarılmasına emeği geçmiş, üst çatı birliğini kurup turist rehberliği niteliklerinin artırılması ve haklarının korunması için çalışmalarını yürüten duayenlerin kendilerini hem kişilik olarak hem de mesleğin uygulamaya yönelik alanı ile ilgili paylaştıkları bilgiler ile kendilerini motive ettiğini belirttiler. Panel, Turizm Rehberliği Bölümü ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Başkanı ve bölüm öğretim üyelerinin konuşmacı panelistlere teşekkür plaketi takdimi ile sona ermiştir.

Panelin ikinci günü TUREB Başkanı Ahmet Zeki APALI ve Turizm Rehberliği II. Sınıf öğrencileri ile Mersin-Yumuktepe Höyüğü ve Mersin Arkeoloji müzesine gezi düzenlendi. Kazı alanı, kazı başkanı Prof.Dr. Isabella CANEVA, arkeo-botanik uzmanı Burhan ULAŞ, arkeolog Tülay ÖZAYDIN eşliğinde gezildi.