06.10.2016 00:00:00 Paylaş

22-23 EYLÜL 2016 DİSİPLİN KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi: 22-23 Eylül 2016

Disiplin Kurulu 22-23 Eylül 2016 tarihleri arasında Ankara’da TUREB Merkezinde toplanarak çalışmalarına devam  etmiştir.
Söz konusu toplantıda 31 rehber hakkında denetimlerde tutulan tutanaklar sonucu ve çeşitli nedenlerle oluşturulan dosyalar görüşülerek karara bağlanmıştır.

      Görüşülen Dosya Sayısı                   31

      Karara Bağlanan Dosya Sayısı       31

  • Kınama cezası alanlar                6 kişi,
  • İtirazın Reddi                              1 kişi
  • Ceza tayinine yer olmadığı         8 kişi

·        Savunma İstemine Karar Verilen : 16 kişi.