05.08.2016 00:00:00 Paylaş

DENETİMLER HAKKINDA...

 

DENETİMLER HAKKINDA…

Turist Rehberliği meslek yasasının ilgili maddeleri gereğince, mesleğin ve rehber haklarının korunması, mesleğin hak sahibi olmayan kişilerce yapılmasının engellenmesi amacıyla denetimlerimiz eldeki imkan ve yeteneklerle düzenli olarak ülkenin dört bir yanında belirli bir planlama çerçevesinde devam etmektedir.

Yapılan denetimlerde yasal yükümlülüklerimizi yerine getirip getirmediğimizin sorgulanması, belgesiz rehberlere ve kendi içimizde haksız rekabete yol açanlara karşı mücadele verebilmemiz için denetmenlere yardımcı olunmalı, istenen belgeler zamanında sunulmalıdır.


6326 sayılı Kanun'un 6/3 maddesi "Turist Rehberlerinin tur için belirlenen ücreti gösteren yazılı turist rehberliği sözleşmesi yapmaları zorunludur. Haklı nedenlerin bulunduğu hallerde ve daha sonra yazılı olarak düzenlenmek kaydıyla e-posta, faks, telefon mesajı ve benzeri yollarla sözleşme yapılabilir." maddesi gereğince sözleşme yapılması zorunludur. Rehberin ödemesinin yapılmaması, sosyal güvenlik haklarının sağlanmaması ve diğer haksız uygulamalar karşısında rehberin haklarının yasal olarak korunmasını, hak kaybına sebep olanlara gereken cezaî müeyyidelerin uygulamasını sağlamak açısından sözleşme oldukça önemli ve rehberlerimizin lehine bir uygulamadır. Geçmiş yıllarda, sözleşme gerçekleştirmeden yapılan turlarda rehberlerin, kendilerinin ve ailelerinin oldukça ciddi zorluklar altında kaldıklarını belirtmek ve sözleşmenin önemini vurgulamak isteriz.


Bununla birilikte, Yönetmelik 41/4 maddesi, "Denetim sırasında geçerli çalışma kartı, tur programı, sözleşme örneği, çalışma kartında belirtilen dil veya  dillerde, bölgesi dâhilinde hizmet verilip verilmediği,  turist rehberliği hizmetinin Kanuna, bu Yönetmeliğe, meslek etik ilkeleri ile Bakanlığın kültür ve turizm politikalarına uygun sunulur sunulmadığı incelenir." denetim esnasında hâl-i hazırda bulundurulması gereken evrakın içeriğini ve bu içeriğin denetime tâbi olduğunu belirtmektedir.


Rehberlerimiz aldığı eğitim ve öğretim, kültürel değerleri, bilgi ve görgüleri ile denetim esnasında, denetmen ekibe karşı saygı çerçevesinde davranmalı, yasal sorumluluk gereği istenen evrakı sunmalı ve denetim ekibinin, rehberin hakkını korumak için büyük çabalar sarfettiğini, bu amaç doğrultusunda denetim gerçekleştirdiklerini hatırlamalı ve rehberlik hizmeti verdikleri kişi ve gruplara da uygun bir dille, rehberlik unvanına yakışır şekilde açıklama yapmalıdır.

İçinden geçmekte olduğumuz bu zor süreçte sağduyuyu elden bırakmadan, güçlüklerin hep BİRLİK'te üstesinden gelebileceğimiz düşüncesi ve inancımızla sevgi ve saygılarımızı sunarız.