22.06.2016 00:00:00 Paylaş

20 - 21 HAZİRAN DİSİPLİN KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi: 20 – 21 Haziran 2016

Disiplin Kurulu 20-21 Haziran 2016 tarihleri arasında Ankara’da TUREB Merkezinde toplanarak çalışmalarına devam etmiştir.
Söz konusu toplantıda 29 rehber hakkında denetimlerde tutulan tutanaklar sonucu ve çeşitli nedenlerle oluşturulan dosyalar görüşülerek karara bağlanmıştır.

      Görüşülen Dosya Sayısı                   29

      Karara Bağlanan Dosya Sayısı        29

  • Uyarma cezası alanlar                4 kişi
  • Kınama cezası alanlar                4 kişi,
  • İtirazın Reddi                              1 kişi
  • Ceza tayinine yer olmadığı         3 kişi

·        Savunma İstemine Karar Verilen :17 kişi