20.05.2016 00:00:00 Paylaş

17-18 MAYIS 2016 DİSİPLİN KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi: 17 – 18 Mayıs 2016

Disiplin Kurulu 17-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında Ankara’da TUREB Merkezinde toplanarak çalışmalarına devam       etmiştir.
Söz konusu toplantıda 21 rehber hakkında denetimlerde tutulan tutanaklar sonucu ve çeşitli nedenlerle oluşturulan dosyalar görüşülerek karara bağlanmıştır.

      Görüşülen Dosya Sayısı                  21

      Karara Bağlanan Dosya Sayısı        21

  • Uyarma cezası alanlar               1
  • Kınama cezası alanlar               2 kişi,
  • İtirazın Reddi                             1 kişi
  •  
  • Meslekten Geçici Men Cezası Alanlar:
  • 4 Ay alan :                                  4 kişi  
  • 6 Ay alan :                                  1 kişi
  • 7 Ay alan  :                                 1 kişi
  • Karar verilmesine Usulen Gerek Olmayan : 1 kişi
  •  

·        Savunma İstemine Karar Verilen :10 kişi