08.04.2016 00:00:00 Paylaş

"MİLLETVEKİLİ ZİYARETLERİNE DEVAM EDİLDİ"

      2016 yılında turizm sektörünün yaşamakta olduğu olumsuzluklardan en çok ve doğrudan etkilenen bir meslek grubu olarak sorunlarımızı dile getirmek, siyasetçi ve bürokratların konuyu daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla, TUREB Başkanı A. Zeki APALI ve Genel Sekreter Nayim YENİCE tarafından Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Erol KAYA ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Denizli Milletvekili Şahin TİN TBMM’de ziyaret edilmiştir.

  Ziyaret esnasında, başta kamu eliyle düzenlenen gezilerin yeterince denetlenmemesi, 2016 yılı iç turizm faaliyetlerinde, belediyeler, kamu kurum kuruluşları ve okullar tarafından düzenlenen veya dışarıdan organize edilecek turlar ile okullar tarafından düzenlenen gezilerde mutlaka rehber bulundurulması, BAĞ-KUR ve SSK prim borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi, girişimcilere sağlanan kredi imkânlarından rehberlerin de yararlandırılması için vekillerimize bilgi sunulmuş, atılacak adımlarda destek istenmiştir.

   Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı sayın Erol KAYA’nın milletvekili seçilmeden önce uzun yıllar Belediye Başkanlığı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin Kurucu Genel Başkanlığını yapmış olması nedeniyle, Belediyeler ve rehberler konusunda çok fazla bilgiye sahip olduğu, iç turizmde rehberlerin şehirler, dini mekanlar ve tarihi alanlar konusunda daha detaylı bilgiler vermeleri, tura katılanların beklentileri doğrultusunda varsa eksikliklerini gidermeleri konusunda gayret sarf etmeleri ve mutlaka bu alanlarla ilgili olarak uzmanlaşmaları gerektiğini, her rehberin bütün turlara çıkması yerine branşlaşmaya gidilmesinin de değerlendirilmesinin düşünülmesini dile getirmiştir.  Ayrıca, Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile görüşerek Belediyeler tarafından düzenlenecek Kültür turlarında mutlaka rehber bulundurulması gerektiğini ve konuyla ilgili gerekeni yapmalarını isteyeceğini belirtmiştir.  

 

Resim Galeri